Wypożyczalnia sprzętu

W celu wypożyczenia sprzętu należy skontaktować się z pracownikiem socjalnym w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie w pokoju numer 6 w celu omówienia warunków i wypełnienia niezbędnej dokumentacji.

Osoby które posiadają sprzęt rehabilitacyjny i chciałby przekazać nieodpłatnie do M- GOPS Gniew – prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym.

Dokumenty do pobrania:

Lista sprzętu rehabilitacyjnego – Projekt
Pełnomocnictwo do wypożyczenia sprzętu – załącznik nr 3
Protokół zwrotu sprzętu – załącznik nr 6
Regulamin wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego
Wniosek o nieodpłatne użyczenie sprzętu – załącznik nr 1
oświadczenie do umowy – załącznik nr 5
wzór zaświadczenia lekarskiego – załącznik nr 2