Grupy wsparcia, porady, edukacja

INFORMATOR 2024 rok

dla osób nadużywających alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, uzależnionych i osób współuzależnionych

INSTYTUCJE

Gminna – Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gniewie Przewodniczący Komisji: Bożena Rutkowska

tel. (58) 561 21 44 wew. 40, os. Witosa 9, 83-140 Gniew

Zespół Interdyscyplinarny w Gniewie Przewodniczący Zespołu: Sylwia Schwarc

tel. (58) 535 22 17, os. Witosa 9, 83-140 Gniew

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie Stanowisko ds. profilaktyki i uzależnień: Marlena Kitowska

tel. (58) 535 22 17 wew. 36, os. Witosa 9, 83-140 Gniew

profilaktyka@mgops.gniew.pl

KONSULTACJE, PRORADY, SPOTKANIA

Miejsce Termin Osoba prowadząca
M-GOPS w Gniewie

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny

Konsultacje indywidualne dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu pt. od godz. 8.00-11.00 p. Alicja Grabska – psychoterapeuta

ustalenia u pracowników socjalnych

Konsultacje dla osób nadużywających i uzależnionych od alkoholu wt. godz. 14.00-17.00 p. Justyna Szweda – specjalista terapii uzależnień

ustalenia pod nr tel. 58 535 22 17 wew.36

Edukacja i promocja zdrowia dla osób nadużywających i uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin ustalane z prowadzącym p. Bożena Karzyńska

ustalenia pod nr tel. 85 535 22 17 wew.36

Grupa edukacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu i konsultacje indywidualne

Grupa wsparcia

ustalane z prowadzącym

niedz. od godz. 11.00

p. Grzegorz Połomski

ustalenia tel. 792 791 051

Mityng AA śr. od godz. 19.00
Salka Katechetyczna przy Parafii św. Mikołaja w Gniewie Konsultacje psychologiczne w przedmiocie uzależnienia i współuzależnienia sob. od godz. 8.30-11.30 p. Agnieszka Żbik – psycholog

ustalenia pod nr tel. 503 342 088

Grupa AA czw. od godz. 18.00
Grupa dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym pon. od godz. 15.30-17.00
Grupa Al-Anon (dla osób współuzależnionych) pt. od godz. 16.00