Grupy wsparcia, porady, edukacja

INFORMATOR 2024 rok

dla osób nadużywających alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, uzależnionych i osób współuzależnionych

INSTYTUCJE

Gminna – Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gniewie Przewodniczący Komisji: Bożena Rutkowska,

tel. (58) 561 21 44 wew. 40, os. Witosa 9, 83-140 Gniew

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

w Gniewie

Przewodniczący Zespołu: Sylwia Schwarc

tel. (58) 535 22 17, os. Witosa 9, 83-140 Gniew

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie Stanowisko ds. profilaktyki i uzależnień: Marlena Kitowska

tel. (58) 535 22 17 wew. 36, os. Witosa 9, 83-140 Gniew

profilaktyka@mgops.gniew.pl

KONSULTACJE, PRORADY, SPOTKANIA

Miejsce Termin Osoba prowadząca
M-GOPS w Gniewie

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny

Konsultacje indywidualne dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu pt. od godz. 8.00-11.00 p. Alicja Grabska – psychoterapeuta

ustalenia u pracowników socjalnych

Konsultacje dla osób nadużywających i uzależnionych od alkoholu wt. godz. 14.00-17.00 p. Justyna Szweda – specjalista terapii uzależnień

ustalenia pod nr tel. 58 535 22 17 wew.36

Edukacja i promocja zdrowia dla osób nadużywających i uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin ustalane z prowadzącym p. Bożena Karzyńska

ustalenia pod nr tel. 85 535 22 17 wew.36

Grupa edukacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu i konsultacje indywidualne ustalane z prowadzącym p. Grzegorz Połomski

ustalenia tel. 792 791 051

Mityng AA

Grupa wsparcia

śr. od godz. 19.00,

niedz. od godz. 11.00

p. Grzegorz Połomski

ustalenia tel. 792 791 051

Salka Katechetyczna przy Parafii św. Mikołaja w Gniewie Konsultacje psychologiczne w przedmiocie uzależnienia i współuzależnienia sob. od godz. 8.30-11.30 p. Agnieszka Żbik – psycholog

ustalenia pod nr tel. 503 342 088

Grupa AA czw. od godz. 18.00
Grupa dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym pon. od godz. 15.30-17.00
Grupa Al-Anon (dla osób współuzależnionych) pt. od godz. 16.00