Doświadczam przemocy

Większość osób dotkniętych przemocą, po odejściu od krzywdzącego je partnera i założeniu nowego związku – później nie ma już takich doświadczeń. Doświadczasz przemocy i chcesz dowiedzieć się co możesz zrobić aby wyjść z tej sytuacji?

Jeśli zdarzyło się, że Twój bliski jest wobec Ciebie:

a) agresywny, popycha Cię, szarpie, policzkuje, dusi, wykręca ręce
b) ciągle krytykuje Twoje zachowanie, poglądy, wyzywa Cię, poniża, upokarza, kontroluje, zabrania spotykać się z przyjaciółmi, rodziną, grozi zabraniem dzieci, wmawia chorobę psychiczną
c) wymusza pożycie małżeńskie, zmusza do nieakceptowanych pieszczot i praktyk
d) wydziela pieniądze lub ich w ogóle pozbawia, zakazuje podjęcia pracy.

Oznacza to, że twój bliski stosuje wobec ciebie przemoc!

Wiele osób, podobnie jak Ty, doznaje przemocy w swoim domu. Nie mówią o tym, bo się boją i wstydzą. Często też czują się winne za zaistniałą sytuację.

Musisz jednak wiedzieć, że: nic nie usprawiedliwia przemocy. Nie musisz się na to godzić!

KARTA PRAW OSOBY DOTKNIĘTEJ PRZEMOCĄ W RODZINIE

Co możesz zrobić, kiedy doświadczasz przemocy?

1. W każdej chwili możesz przerwać stosowanie wobec Ciebie przemocy.

To ty decydujesz o swoim życiu, nikt nie może Cię zmusić do pójścia na policję, czy prokuraturę, aby złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Jednak nie bój się rozmawiać na temat tego, co dzieje się w Twoim domu, bo tylko wówczas możesz uzyskać niezbędną pomoc. Porozmawiaj z kimś komu ufasz. Przełam milczenie. Zwróć się o pomoc do przyjaciół, rodziny, sąsiadów. Nie wstydź się. Za przemoc odpowiedzialny jest ten, kto Cię krzywdzi, a nie Ty;

2. W sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia wzywaj Policję (tel. 997 lub 112)

Policjant ma obowiązek udzielenia niezbędnej pomocy osobie doświadczającej przemocy, polegającej na wezwaniu pogotowia, jeśli zachodzi taka konieczność, założeniu niebieskiej karty, zatrzymaniu sprawcy, odwiezieniu go na izbę wytrzeźwień, jeśli jest pod wpływem alkoholu, poinformowaniu o instytucjach świadczących pomoc osobom, które doświadczają przemocy.

Prawo jest po Twojej stronie:

Przemoc domowa jest przestępstwem, ściganym z urzędu – Art. 207 K.K.

§1. „ Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

§ 2. „Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

§ 3. „Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12”.

3. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo – poszukaj schronienia przed sprawcą.

Zastanów się, gdzie w razie ataku ze strony sprawcy możesz jak najszybciej uciec. Przygotuj sobie plan ucieczki oraz najpotrzebniejsze rzeczy tak, aby łatwo Ci było w razie konieczności uciec z domu (dowód osobisty, klucze od domu, do samochodu, pieniądze, legitymacja ubezpieczeniowa, książeczki zdrowia, niezbędne ubrania dla siebie i dzieci, lekarstwa).

4. W razie doznania obrażeń ciała (pobicie, zgwałcenie) zgłoś się do lekarza pierwszego kontaktu w celu udzielenia Ci pomocy medycznej; możesz żądać wystawienia bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie. Jest to ważne ze względów zdrowotnych, a także w sytuacji założenia sprawy karnej kiedy potrzebne będą dowody na okoliczności popełnienia przestępstwa.

5. Zbieraj dowody na stosowanie wobec Ciebie przemocy (niebieska karta, obdukcja, nagrania, dowody rzeczowe, zdjęcia…)

Jeżeli wezwałaś policję, nie sprzątaj skutków awantury. Możesz też zrobić zdjęcia, aby je dostarczyć jako dowód do sądu. Od policjantów domagaj się sporządzenia notatki i założenia niebieskiej karty KAŻDORAZOWO, gdy jest interwencja. Im więcej zbierzesz dowodów, tym większe szanse, że sprawca zostanie ukarany.

6. Jeśli potrzebujesz rozmowy, bezpłatnej porady prawnej, wsparcia psychologicznego w związku z przemocą w Twojej rodzinie, albo udzielenia informacji o miejscach pomocy w Twojej najbliższej okolicy, możesz zadzwonić pod numer 801-12-00-02 Ogólnopolskiego Telefonu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, (pon.-sob. 8.00-22.00, niedziela i święta 8.00-16.00)

7. Nie musisz być sama ze swoimi problemami; są specjaliści, instytucje, które mogą Ci pomóc w trudnej sytuacji i poradzeniu sobie z problemami.

W celu uzyskania kompleksowej pomocy możesz zgłosić się do właściwej instytucji, np.:

– Ośrodka Pomocy Społecznej,
– Policji,
– Prokuratury,
– Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
– Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
– Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy
– Specjalistycznego Ośrodka dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,
– Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
– Służby zdrowia.

Sprawdź, gdzie w pobliżu twojego miejsca zamieszkania znajdują się instytucje lub organizacje pomagające osobom doświadczającym pomocy. W razie potrzeby będziesz mogła skorzystać z ich pomocy.

PAMIETAJ! To nie Ty musisz się wyprowadzać z domu!

To osoba stosująca przemoc w rodzinie musi się liczyć z tym, że będzie musiała sama opuścić mieszkanie.

Masz prawo żądać od Policji, prokuratury i sądu ochrony i zapewnienia Ci bezpieczeństwa, w szczególności poprzez izolację osoby stosującej przemoc. Możesz zażądać:

– zatrzymania osoby stosującej przemoc przez Policję,
– nałożenia na nią przez prokuratora lub sąd obowiązku opuszczenia dotychczas zamieszkiwanego z Tobą lokalu,
– nałożenia na nią przez sąd zakazu kontaktowania się z Tobą lub zbliżania do Ciebie na określoną odległość.

Masz prawo do żądania wszczęcia procedury „Niebieskie Karty” przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty lub ochrony zdrowia.

Masz także prawo złożyć w sądzie cywilnym wniosek o zobowiązanie sprawcy przemocy w rodzinie do opuszczenia zajmowanego wspólnie z Tobą mieszkania, nawet wtedy, gdy nie zdecydowałaś/eś się jeszcze na zawiadomienie Policji.

MASZ PRAWO DO:

1) Życia w rodzinie wolnej od przemocy.
2) Ochrony prawnej Twojego życia, zdrowia, czci i dobrego imienia oraz do samodzielnego decydowania o swoim życiu osobistym.
3) Żądania od organów władzy publicznej ochrony Ciebie oraz Twoich bliskich przed przemocą lub okrucieństwem, w tym ze strony osoby Ci najbliższej.

W szczególności masz prawo do:

1. Pomocy ze strony władz publicznych, w postaci m.in.:

  • zapewnienia Tobie oraz dzieciom pozostającym pod Twoją opieką schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, bez skierowania i bez względu na dochód, przez okres do trzech miesięcy z możliwością przedłużenia w przypadkach uzasadnionych Twoją sytuacją osobistą,
  • zapewnienia natychmiastowej pomocy psychologicznej i prawnej oraz zorganizowania Ci niezwłocznie dostępu do pomocy medycznej w przypadku, gdy wymaga tego Twój stan zdrowia,
  • udzielania poradnictwa: medycznego, prawnego, psychologicznego oraz socjalnego.

2. Pomocy lekarskiej, w tym wydania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego przez lekarza pierwszego kontaktu o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.
3. Żądania od organów ścigania wszczęcia postępowania przygotowawczego wobec osoby stosującej przemoc w Twojej rodzinie, a w razie potrzeby – jej izolacji.
4. Aktywnego udziału w postępowaniu przed prokuratorem oraz przed sądem w charakterze strony, w tym m.in. dostępu do akt sprawy, składania wniosków dowodowych (np. o przesłuchanie wskazanych przez Ciebie osób), czy też zaskarżania wydanych orzeczeń.

Uwierz, że masz w sobie siłę, żeby zmienić swoje życie.

Pamiętaj, jest na świecie wiele osób, które uwolniły się z destrukcyjnych związków i przestały doznawać przemocy. Ty także możesz być jedną z nich.

Osobisty plan bezpieczeństwa

Sporządzenie planu bezpieczeństwa umożliwia odpowiednie przygotowanie się na wypadek wystąpienia kolejnego aktu przemocy ze strony Twojego partnera. Spróbuj znaleźć najlepszy sposób postępowania, który zapewni bezpieczeństwo Tobie i twoim dzieciom.

Poniżej zostały umieszczone wskazówki, które warto rozważyć tworząc osobisty plan bezpieczeństwa.

Jeśli jesteś w związku w którym dochodzi do przemocy, a Ty decydujesz się pozostać ze sprawcą, zadbaj o:

1) Posiadanie przy sobie listy numerów alarmowych,
2) Zawiadomienie znajomych lub sąsiadów, którym możesz powiedzieć o zagrożeniu. Poproś aby zadzwonili na policję jeśli usłyszą krzyki i awantury. Jeśli masz dzieci, naucz je jak zadzwonić na policję. Warto jeszcze opracować jakiś znak lub hasło, które byłoby sygnałem dla dzieci lub sąsiadów, aby wezwali pomoc,
3) Pomyśl o bezpieczniejszych miejscach w domu (z których możliwa jest ucieczka i w których nie ma żadnej broni). Jeśli podejrzewasz, że dojdzie do aktu przemocy nie daj się złapać w pułapkę,
4) Pomyśl o tym dokąd możesz się udać jeśli zdecydujesz się opuścić sprawcę. Pomyśl o tym jak możesz wydostać się z domu jeśli zajdzie potrzeba ucieczki – wyniesienie śmieci, pójście do sklepu,
5) Przygotuj torbę z najpotrzebniejszymi rzeczami i dokumentami (dowód osobisty, klucze od mieszkania, do samochodu, pieniądze, książeczki zdrowia, legitymacja ubezpieczeniowa, lekarstwa, telefon komórkowy, niezbędne ubrania).

Jeśli zamierzasz rozstać się ze sprawcą, rozważ następujące kwestie:

1) Kilka bezpiecznych miejsc do których możesz się udać jeśli zdecydujesz się opuścić dom,
2) Co możesz zrobić lub co inni mogą zrobić, aby partner nie odnalazł Cię?
3) Osoby, które mogą Ci pomóc. Pomyśl o tym kto w razie potrzeby mógłby pożyczyć Ci trochę pieniędzy, przechować rzeczy lub zaopiekować się Twoimi zwierzętami,
4) Staraj się mieć przy sobie telefon komórkowy, kartę telefoniczną,
5) Otwarcie własnego konta bankowego,
6) Jak możesz wydostać się z domu – wyniesienie śmieci, pójście do sklepu. Pomyśl również o tym jak możesz ze sobą zabrać dzieci aby były bezpieczne,
7) Sprawdź numery telefonów instytucji w Twojej okolicy, które mogą Ci pomóc.

Może zdarzyć się, że z powodu przemocy trzeba będzie ratować się ucieczką. Pamiętaj wtedy, żeby zabrać ze sobą ważne dokumenty i rzeczy, które mogą być Ci pomocne w późniejszym czasie. Weź ze sobą:

1) Dowód osobisty, prawo jazdy, paszport
2) Pieniądze i karty płatnicze
3) Telefon komórkowy (wpisz w nim najważniejsze numery telefonów)
4) Klucze od mieszkania,
5) Kluczyki do samochodu
6) Lekarstwa i recepty
7) Legitymacja ubezpieczeniowa
8) Ubrania i inne rzeczy niezbędne dla siebie i dzieci
9) akt zawarcia małżeństwa oraz akty urodzeń dzieci
10) Dokumenty sądowe np. orzeczenie o rozwodzie.

Warto przygotować wszystkie rzeczy w jednym miejscu, gdyby trzeba było w pośpiechu opuszczać mieszkanie. Porozmawiaj o tym wcześniej z dziećmi; uprzedź je, że w sytuacji zagrożenia być może będziecie uciekać z domu.