Konkursy

15.05.2014 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew ogłasza z dniem 14 maja 2014 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji następującego zadania publicznego Gminy Gniew:

„Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”

ogłoszenie o konkursie: 

wzór oferty: 


10.06.2013r.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego:

„Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w gminie Gniew w roku 2013

pobierz informację: 


22.05.2013r.

Zarządzenie nr 46/13 z 22.05.2013 r. Burmistrza Miasta i Gminy Gniew w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Gniew:

„Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w gminie Gniew w roku 2013

pobierz zarządzenie: 


06.05.2013 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew ogłasza z dniem 6 maja 2013 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji następującego zadania publicznego Gminy Gniew:

„Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w gminie Gniew w roku 2013

szczegóły ogłoszenia: 

wzór oferty: 


30.10.2012r.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie
ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy
:

„Podinspektora ds. Świadczeń Rodzinnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie

pobierz informację: 


31.05.2012r.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego:

„Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w gminie Gniew w roku 2012

pobierz informację: 


16.05.2012r.

Zarządzenie nr 50/12 z 16.05.2012 r. Burmistrza Miasta i Gminy Gniew w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Gniew:

„Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w gminie Gniew w roku 2012

pobierz zarządzenie: 


30.04.2012r.

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew ogłasza z dniem 30 kwietnia 2012r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji następującego zadania publicznego Gminy Gniew:

„Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w gminie Gniew w roku 2012

szczegóły ogłoszenia: 

wzór oferty: