Kontakt do ZI

KONTAKT:

Zespół Interdyscyplinarny
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie
Osiedle Witosa 9
83-140 Gniew
tel. 58 535-22-17
e-mail: zi@mgops.gniew.pl