Telefon zaufania

www.pomaranczowalinia.pl

Pomarańczowa Linia – to program informacyjno – konsultacyjny dla rodziców dzieci pijących alkohol i zażywających narkotyki.

Celem programu jest wstępna konsultacja telefoniczna lub on-line oraz pomoc w dotarciu do specjalistycznych placówek zajmujących się tego rodzaju problematyką. Dysponuje ogólnopolską bazą danych dotyczącą leczenia uzależnień oraz miejsc pomocy dla osób dotkniętych problemem uzależnień.

Program jest formą wsparcia dla rodziców i opiekunów, obawiających się o bezpieczeństwo i zdrowie swoich dzieci, mających poczucie, że są bezradni wobec faktu sięgania przez nastolatka po alkohol lub inne środki psychoaktywne (narkotyki, leki, itp.). Doradcy Pomarańczowej Linii, po uważnym i wnikliwym wsłuchaniu się w przedstawiany problem, służą radą i pomocą w podjęciu najbardziej pomocnej i konstruktywnej decyzji w zgłaszanej sprawie. Program zapewnia porady i konsultacje telefoniczne (infolinia – 801 14 00 68) oraz porady i konsultacje online pomoc@pomaranczowalinia.pl.

Główna siedziba programu mieści się w Profilaktyczno-Rozwojowym Ośrodku Młodzieży i Dzieci PROM w Łodzi. Konsultanci programu to specjaliści z wieloletnim stażem pracy profilaktycznej i korekcyjnej z dziećmi i z rodzinami.

 

www.telefonzaufania.org.pl

Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej zrzesza dyżurnych telefonów zaufania i osoby pracujące w placówkach pomocy telefonicznej. Działa na rzecz tworzenia i utrzymywania systemu wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym, zagrożonych samobójstwem, bezradnych wobec przeżywanych problemów.

Dyżurni placówek pomocy telefonicznej wzmacniają osoby przezywające trudne momenty życiowe, z szacunkiem dla integralności rozmówcy, autonomii. Pomagają bez natrętnych porad, bez wywierania jakiejkolwiek presji politycznej, ideologicznej czy religijnej.

 

www.116111.pl

Złość? Smutek? Lęk? Z nami możesz porozmawiać o wszystkim!