Jestem świadkiem przemocy

Najwyższy czas aby przestać akceptować mit o „pilnowaniu własnych spraw”. Jeśli w otoczeniu obserwujesz zdarzenia przemocy to stajesz się świadkiem przestępstwa. Masz poczucie, że powinieneś coś zrobić, ale nie wiesz jak możesz pomóc?

Nie zastanawiaj się, czy masz prawo do ingerowania w czyjeś życie rodzinne. Być może jesteś jedyną osobą, która widzi problem i może pomóc osobie doświadczającej przemocy. Być może dzięki Tobie zostanie uratowane czyjeś życie lub zdrowie. Masz moralny i prawny obowiązek podjąć działania. Twoje milczenie to zgoda na przemoc.

Prawo nakłada na wszystkich społeczny obowiązek zawiadamiania organów ścigania o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu (art. 304 § 1 k.p.k).

Jeżeli podejrzewasz, że w Twoim otoczeniu dochodzi do przemocy, nie musisz mieć co do tego pewności. Najważniejsze to powiadomić o tej sytuacji dzielnicowego odpowiedzialnego za Twój rejon lub instytucję zajmującą się pomocą osobom doświadczającym przemocy, a jej pracownicy podejmą działania i sprawdzą zasadność zawiadomienia.

Sprawdź, gdzie w Twojej okolicy znajdują się takie placówki jak:

 • 1)   Policja
 • 2)   Prokuratura
 • 3)   Ośrodek Pomocy Społecznej
 • 4)   Służba Zdrowia
 • 5)   Placówki oświatowe
 • 6)   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Porozmawiaj z osobą doświadczającą przemocy w rodzinie, ona musi chcieć wyjść z tej sytuacji. Zachęć ją do podjęcia działań i wskaż miejsca w których może uzyskać pomoc. Przekonaj ją, że stosowanie przemocy jest przestępstwem. Pokaż, że prawo jest po jej stronie.


Jeśli jesteś świadkiem krzywdzenia dziecka:

– Pamiętaj, że przemocą są nie tylko akty agresji, przynoszące przemoc fizyczną, nie tylko siniaki, zadrapania, oparzenia. Przemoc to także zaniedbywanie i niezaspokajanie podstawowych potrzeb dziecka, które prowadzi do cierpienia.

 • 1)  – Powiadom o swoich podejrzeniach przedszkole lub szkołę, do której uczęszcza dziecko. Przedstaw dyrekcji, wychowawcy klasy lub pedagogowi szkolnemu swoje podejrzenia, opowiedz o swoich obserwacjach.
 • 2)  – Jeśli problem dotyczy małego dziecka, zgłoś swoje podejrzenia w ośrodku zdrowia, gdzie przyjmuje lekarz pediatra. Specjalista może przy okazji bilansu lub konsultacji, dokonać oględzin dziecka pod kątem przemocy fizycznej i psychicznej.
 • 3)   – Możesz powiadomić ośrodek pomocy społecznej.
 • 4)   – Możesz także wysłać do sądu rodzinnego – nawet anonimowe – pismo z opisem sytuacji. Ważne jest, aby podać w nim dane krzywdzonego dziecka i rodziny, tak aby sąd mógł podjąć interwencję
 • 5)   – Możesz powiadomić policję lub prokuraturę
 • 6)   – Zadzwoń na infolinię 0 801 109 801
 • 7)   – Poinformuj dzieci o numerze bezpłatnego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111

Pamiętaj, że odpowiednio szybka reakcja i wczesna interwencja może powstrzymać przemoc oraz złagodzić jej negatywne skutki.