Program Wspierania Rodziny – Ankiety

W związku z koniecznością opracowania Programu Wspierania Rodziny na lata 2025-2027 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy Gniew o wypełnienie jednej z poniżej zamieszczonych ankiet dotyczących problemów i kwestii społecznych w aspekcie wsparcia rodziny. Ankiety są całkowicie anonimowe, skierowane  do osób dorosłych oraz uczniów szkół z terenu gminy Gniew a zebrane dane posłużą do badań związanych ze wspomnianym Programem.

W celu wypełnienia ankiety proszę otworzyć jeden z poniższych linków i po zaznaczeniu wybranych odpowiedzi kliknąć opcję WYŚlIJ.

Bardzo dziękujemy za współpracę.

Mieszkańcy:
http://badania.corigo.pl/ankieta/1171527/gniew-ankieta-dla-mieszkancow-wspieranie-rodziny.html

Uczniowie:
http://badania.corigo.pl/ankieta/1171530/gniew-ankieta-dla-uczniow-wspieranie-rodziny.html