Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Nabór z dnia 2 kwietnia 2024 r. na stanowisko urzędnicze:

 od starszego referenta do inspektora ds. świadczeń

w Zespole Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

Informujemy, że w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: od starszego referenta do inspektora ds. świadczeń w Zespole Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, wpłynęło siedem ofert aplikacyjnych. Sześć ofert spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Do następnego etapu naboru zakwalifikowane zostały następujące osoby: 

Lp. Imię i nazwisko Miejscowość
1. Magdalena Witting Gniew
2. Marcela Birna Gniew
3. Anna Gross-Brzeska Kulice
4. Ewa Wałęga Gniew
5. Wioletta Kegel Kwidzyn
6. Katarzyna Szumal Polskie Gronowo

  

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie

Sylwia Schwarc

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

 

Gniew, dnia 18 kwietnia 2024 r.