Gdzie szukać pomocy

INFORMATOR DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH I STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

INSTYTUCJE
Zespół  Interdyscyplinarny w Gniewie Przewodniczący Zespołu: Sylwia Schwarc

tel. (58) 535-22-17 wew. 31, oś. Witosa 9, 83-140 Gniew

Zastępca Przewodniczącego Zespołu: Angelika Cieszyńska

tel. (58) 535-22-17 wew. 35, oś. Witosa 9, 83-140 Gniew

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gniewie Przewodniczący Komisji: Bożena Rutkowska

tel. (58) 561-21-44 wew. 40, oś. Witosa 9, 83-140 Gniew

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie Stanowisko ds. profilaktyki i uzależnień: Marlena Kitowska

tel. (58) 535-22-17 wew. 36, oś. Witosa 9, 83-140 Gniew

 

KONSULTACJE, PORADY, SPOTKANIA
Miejsce   Termin Osoba prowadząca
M-GOPS w Gniewie,

 oś. Witosa 9

 

 

 

Konsultacje indywidualne dla osób doznających przemocy domowej, uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu pt. od godz. 8.00-11.00 p. Alicja Grabska

psychoterapeuta

ustalenia u pracowników socjalnych

Edukacja i promocja zdrowia dla osób nadużywających i współuzależnionych od alkoholu i ich rodzin Ustalane z prowadzącym p. Bożena Karzyńska

ustalenia pod nr telefonu

tel. (58) 535-22-17 wew. 36

Konsultacje dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu wt. od godz. 14.00-17.00 p. Justyna Szweda-specjalista terapii uzależnień

ustalenia pod nr tel.

58 535-22-17 wew. 36

Grupa edukacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu, konsultacje indywidualne Ustalane z prowadzącym p. Grzegorz Połomski

ustalenia tel. 792-791-051

Mityng AA

Grupa wsparcia

śr. od godz. 19.00,

niedz. od godz. 11.00

p. Grzegorz Połomski

ustalenia tel. 792-791-051

Salka katechetyczna przy parafii św. Mikołaja w Gniewie Grupa AA czw. od godz. 18.00
Grupa dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym pon. od godz.15.30-17.00
Grupa Al.-Anon (dla osób współuzależnionych) pon. od godz. 16.00
  Konsultacje psychologiczne w przedmiocie uzależnienia i współuzależnienia sob. od godz. 8.30-11.30 p. Agnieszka Żbik-psycholog

ustalenia pod nr tel.

503-342-088

 

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

W przypadku wystąpienia w twoim domu przemocy

Pamiętaj, że nie jesteś sam!

Otwórz się i szukaj pomocy innych!

Ważne telefony

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego na terenie gminy Gniew

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie, ul. Witosa 9

od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.30

tel. 58 535-22-17

e-mail: poczta@mgops.gniew.pl

Pracownicy socjalni

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie, ul. Witosa 9

od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.30

tel. 58 535-22-17

e-mail: poczta@mgops.gniew.pl

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

„Niebieska Linia”

tel. 0-801-120-002

(od pon. do pt. w godz. 8.00 – 22.00, niedziela i święta każdego
godz. 8.00-16.00, z każdego miejsca w kraju połączenie jest bezpłatne)

www.niebieskalinia.pl

INNE, WAŻNE DLA CIEBIE TELEFONY

Policja – 997

Pogotowie Ratunkowe – 999

Telefon Alarmowy – 112

Policyjny Telefon Zaufania – 800 120 226

czynny codziennie w godz. 9.30 – 15.30

www.pokrzywdzeni.gov.pl

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy Przemocy w Rodzinie –
tel. 801 120 002

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Masz kontakt z przemocą – ZADZWOŃ!

 

INSTYTUCJA ADRES TELEFON
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Witosa 9, 83-140 Gniew 58 535-22-17
Komisariat Policji ul. Kościuszki 2, 83-140 Gniew 58 530-83-00,

kom. 607-240-361

dzielnicowi:

tel. 58 530-83-04

dzielnicowy Robert Stoba

tel. 571-335-291

dzielnicowy Bartosz Pająk

tel. 571-335-290

dzielnicowy Marcin Sielawa

tel. 571-335-289

Wydział Interwencji Kryzysowej ul. Wojska Polskiego 6, 83-110 Tczew 58 530-350-484,
kom. 508-350-484
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 6, 83-110 Tczew 58 532-07-84
ZOZ Medical ul. Witosa 10,
83-140 Gniew
58 535-22-38,
58 535-22-90
Sąd Rejonowy ul. Al. Zwycięstwa 14,
83-110 Tczew
Biuro Obsługi Interesanta

do spraw karnych:

58 778-50-01

do spraw rodzinnych i nieletnich, cywilnych:

58 778-50-02

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w Sprawach Rodzinnych ul. Al. Zwycięstwa 14,
83-110 Tczew
58 778-50-70 – sekretariat zespołu,

58 778-50-72 –  kierownik p. Iwona Dąbrowska-Cieślik

Kuratorzy:

58 778-50-74

58 778-50-75

58 778-50-76

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w Sprawach Karnych ul. Al. Zwycięstwa 14,
83-110 Tczew
58 778-50-70 – sekretariat zespołu,

58 778-50-73 –  kierownik Zespołu kuratorów p. Bożena Liegmann

Kuratorzy:

58 778-50-80

58 778-50-78

Prokuratura Rejonowa ul. Sadowa 6
83-110 Tczew
58 531-06-41
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wojska Polskiego 6,
83-110 Tczew
58 531-10-09
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia ul. Kasztanowa 2,
83-110 Tczew
58 728-50-46
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Leczenia Uzależnień ul. F. Chopina 9,
Starogard Gdański
58 562-94-93

58 562-71-95

Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia ul. Grudziądzka 6,
Kwidzyn
55 279-32-01
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy Domowej ul. Macieja Rataja 10,
Rusocin
58 691-19-36

 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

z siedzibą w Rusocinie koło Pruszcza Gdańskiego dysponuje 16 miejscami hotelowymi dla osób doznających przemocy w rodzinie.

Ośrodek oferuje bezpłatnie następującą pomoc:

– zapewnienie bezpieczeństwa (pobyt w hotelu) do 3 miesięcy

– poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne i socjalne

– pomoc rzeczowa

– psychoedukacja

– grupa wsparcia

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia udziela pomocy, bez względu na miejsce zamieszkania osoby doznającej przemocy.