Pliki do pobrania

Zasiłki Rodzinne, Zasiłki Pielęgnacyjne i Zasiłki Opiekuńcze:
I. Zasiłek rodzinny oraz dodatki – wzór wniosku do stosowania na nowy okres 2021/2022
II. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe) – wzór wniosku do stosowania od 1 listopada 2021 r.
III. Zasiłek pielęgnacyjny
IV. Specjalny zasiłek opiekuńczy – wzór wniosku do stosowania na nowy okres 2021/2022
V. Świadczenie pielęgnacyjne
VI. Świadczenie rodzicielskie
VII. Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu – Program „Za Życiem”
VIII. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – wzór wniosku do stosowania na nowy okres 2021/2022

Dodatki Mieszkaniowe i Energetyczne:
Wniosek i deklaracja – Dodatek Mieszkaniowy

Dodatek Energetyczny

Klauzula informacyjna RODO

Stypendia Szkolne i Zasiłki Szkolne:

Stypendia Szkolne


Karta Dużej Rodziny:

Wniosek oraz załączniki o Kartę Dużej Rodziny


Wnioski na orzeczenie, wydanie legitymacji:
Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej do 16 lat
Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej pow. 16 lat
Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do 16 lat
Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności pow. 16 lat
Zaświadczenie lekarskie stanie zdrowia dziecka
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

Wnioski program „Czyste Powietrze”
Wniosek – żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego

Wnioski o Dodatek Osłonowy

Wniosek dodatek osłonowy 2024


Wnioski o Dodatek – Źródła Ciepła

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych

Klauzula Dodatek dla gospodarstw domowych