Pliki do pobrania

Świadczenie Wychowawcze 500+:
Świadczenie wychowawcze „500+”

Świadczenie Dobry Start 300+:
Świadczenie „Dobry Start”

Zasiłki Rodzinne, Zasiłki Pielęgnacyjne i Zasiłki Opiekuńcze:
Zasiłek rodzinny

Wzór prawidłowo wypełnionego wniosku o ustalenie prawa do świadczenia rodzinnego


Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe)

Zasiłek pielęgnacyjny

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie rodzicielskie

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu – Program „Za Życiem”

Fundusz Alimentacyjny:
Fundusz alimentacyjny

Dodatki Mieszkaniowe i Energetyczne:
Dodatek Mieszkaniowy

Dodatek Energetyczny

Zaświadczenie o wysokości dochodów

Oświadczenie prace dorywcze

Klauzula informacyjna RODO

Stypendia Szkolne i Zasiłki Szkolne:

Stypendia Szkolne


Wnioski na orzeczenie, wydanie legitymacji:
Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej do 16 lat
Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej pow. 16 lat
Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do 16 lat
Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności pow. 16 lat
Zaświadczenie lekarskie stanie zdrowia dziecka
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia