Pliki do pobrania

Świadczenie Wychowawcze 500+:
Świadczenie wychowawcze „500+”

Zasiłki Rodzinne, Zasiłki Pielęgnacyjne i Zasiłki Opiekuńcze:
I. Zasiłek rodzinny oraz dodatki – wzór wniosku do stosowania na bieżący okres 2020/2021
II. Zasiłek rodzinny oraz dodatki – wzór wniosku do stosowania na nowy okres 2021/2022
III. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe) – wzór wniosku do stosowania do 31 października 2021 r.
IV. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe) – wzór wniosku do stosowania od 1 listopada 2021 r.
V. Zasiłek pielęgnacyjny
VI. Specjalny zasiłek opiekuńczy – wzór wniosku do stosowania na bieżący okres 2020/2021
VII. Specjalny zasiłek opiekuńczy – wzór wniosku do stosowania na nowy okres 2021/2022
VIII. Świadczenie pielęgnacyjne
IX. Świadczenie rodzicielskie
X. Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu – Program „Za Życiem”
XI. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – wzór wniosku do stosowania na bieżący okres 2020/2021
XII. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – wzór wniosku do stosowania na nowy okres 2021/2022

Dodatki Mieszkaniowe i Energetyczne:
Wniosek i deklaracja – Dodatek Mieszkaniowy

Dodatek Energetyczny

Klauzula informacyjna RODO

Stypendia Szkolne i Zasiłki Szkolne:

Stypendia Szkolne


Karta Dużej Rodziny:

Wniosek oraz załączniki o Kartę Dużej Rodziny


Wnioski na orzeczenie, wydanie legitymacji:
Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej do 16 lat
Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej pow. 16 lat
Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do 16 lat
Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności pow. 16 lat
Zaświadczenie lekarskie stanie zdrowia dziecka
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

Wnioski program „Czyste Powietrze”
Wniosek – żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego