Aktualności GKRPA

20 kwietnia br. odbył się Gminny Dzień Profilaktyki. Tego dnia uczniowie klas VII z Gminy Gniew spotkali się w „Maciejówce” w Opaleniu, aby razem świętować.

Wydarzenie rozpoczęło się od przywitania oraz wspólnego biegu po terenach gospodarstwa i lasu z asystą przewodnika na koniu. Uczniowie otrzymali pamiątkowe koszulki, na których mogli wypisać swoje marzenia, pozbierać podpisy kolegów i koleżanek, nauczycieli i organizatorów.

Kolejnym etapem były konkursy: wiedzy oraz plastyczny gdzie wytypowani uczniowie reprezentowali swoje szkoły zmagając się z trudnymi i ważnymi pytaniami o uzależnianiach i problemach współczesnej młodzieży.

Na zakończenie wydarzenia pan Łukasz Ogonowski zachęcał uczniów do spełniania swoich marzeń i wybrania drogi, która będzie spełniała ich plany, bez korzystania ze środków uzależniających.

Przy wspólnym ognisku mogliśmy korzystać z piękna miejsca i pogody, porozmawiać i wypocząć oraz zjeść kiełbaski. A na koniec szkoły z największą liczbę punków konkursach otrzymały nagrody w postaci vouchera na klasowe wyjście do Restauracji & Pizzeria CK w Gniewie. Gratulujemy Szkole Podstawowej nr 1 w Gniewie oraz Szkole Podstawowej w Piasecznie oraz pozostałym placówkom za ich wiedzę i umiejętności, cudownie spędzony czas i integrację.

Serdecznie dziękujemy za udział w Gminny Dniu Profilaktyki.

Organizatorem wydarzenia był Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gniewie.


PRZYDATNE LINKI:

  • Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

www.parpa.pl

  • Zero tolerancji dla alkoholu za kierownicą

www.powstrzymaj.pl

  • Ciąża bez alkoholu

www.ciazabezalkoholu.pl

  • Stop przemocy

www.stopprzemocy.org

  • Niebieska linia

www.niebieskalinia.pl

 

TELEFON ZAUFANIA

  • ZŁOŚĆ? SMUTEK? LĘK? Z nami możesz porozmawiać o wszystkim

www.116111.pl

  • Masz problem? Czujesz się samotnie i nieszczęśliwie?  Nie wiesz co zrobić?  Ktoś Cię skrzywdził?  Zabrakło Ci chęci do życia?  Nie potrafisz wyzwolić się z uzależnienia?  Oszukano Cię?  Ulegasz czyjejś przemocy?  Telefon zaufania:

www.telefonzaufania.org.pl

  • Pomarańczowa linia: Jesteśmy grupą osób zajmujących się profesjonalnie pomaganiem dzieciom i ich rodzicom w rozwiązywaniu trudnych problemów związanych z eksperymentowaniem z alkoholem oraz innymi środkami zmieniającymi nastrój i zachowania.

www.pomaranczowalinia.pl
INFORMATOR 2022 rok

dla osób nadużywających alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, uzależnionych i osób współuzależnionych

INSTYTUCJE

Gminna – Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gniewie Przewodniczący Komisji: Bożena Rutkowska,

tel. (58) 561 21 44 wew. 40, os. Witosa 9, 83-140 Gniew

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

w Gniewie

Przewodniczący Zespołu: Sylwia Schwarc

tel. (58) 535 22 17, os. Witosa 9, 83-140 Gniew

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie Stanowisko ds. profilaktyki i uzależnień: Marlena Wasielewska

tel. (58) 535 22 17 wew. 36, os. Witosa 9, 83-140 Gniew

profilaktyka@mgops.gniew.pl

KONSULTACJE, PRORADY, SPOTKANIA

Miejsce Termin Osoba prowadząca
M – GOPS w Gniewie,

os. Witosa 9

Punkt Informacyjny ds. uzależnień pon. od godz. 15.30 – 17.00 Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tel. (58) 561 21 44 wew. 40
Konsultacje indywidualne dla osób doznających przemocy w rodzinie śr. od godz. 8.00-11.00 p. Alicja Grabska – psychoterapeuta

uzgodnienia u pracowników socjalnych

Konsultacje dla osób uzależnionych od alkoholu pon. 10.00-13.00 p. Justyna Szweda – psychoterapeuta ds. uzależnień

uzgodnienia pod nr tel 58 535 22 17 wew.36

Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie sob. od godz. 11.00 -13.00 p. Bożena Karzyńska

uzgodnienia u pracowników socjalnych

Grupa edukacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu i konsultacje indywidualne sob. od godz. 9.00 – 11.00

pon.- pt. według uzgodnienia

p. Grzegorz Połomski

uzgodnienia tel. 792 791 051

Grupy AA śr. od godz. 19.00,

niedz. od godz. 11.00

Salka Katechetyczna przy Parafii św. Mikołaja w Gniewie Konsultacje psychologiczne w przedmiocie uzależnienia i współuzależnienia sob. od godz. 8.30-11.30 p. Agnieszka Żbik – psycholog

uzgodnienia pod nr tel. 503 342 088

Grupa AA czw., od godz. 18.00 kontakt tel., informacje dostępne w Salce Katechetycznej
Grupa dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym pon. od godz. 15.30-17.00
Grupa Al-Anon (dla osób współuzależnionych) pt. od godz. 16.00


 

Uchwała NR XXVIII/216/20 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na rok 2021.

Uchwała nr  XXVIII/216/20 Rady Miejskiej w Gniewie 

 


 

Informacja dla osób doznających przemocy w rodzinie i osób uzależnionych

Sytuacja pandemii powoduje ograniczenie kontaktów społecznych, przedłużający się lęk i stres, który sprzyja nadmiernemu spożyciu alkoholu. Konsekwencją obecnej sytuacji może być wzrost zachowań przemocowych wobec członków rodziny.
Osoby dotknięte przemocą w rodzinie oraz świadkowie mogą korzystać z bezpłatnego, całodobowego Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” nr tel. 801 200 002. Działa również poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info.
Dla osób uzależnionych od alkoholu poradnie leczenia uzależnień świadczą usługi on – line.


Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych dla Gminy Gniew

Diagnoza