Aktualności GKRPA

Kampania profilaktyczna Tajemniczy klient Gniew „23”

         Kampania profilaktyczna „Tajemniczy klient Gniew 23” po raz trzeci została zrealizowana na terenie gminy Gniew z inicjatywy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gniewie, którą przeprowadzono w listopadzie 2023 roku. Akcja miała na celu sprawdzenie czy sprzedawcy przestrzegają przepisów dotyczących sprzedawania alkoholu. Badanie przeprowadzono łącznie w 46 sklepach i lokalach gastronomicznych ze sprzedażą alkoholu, które znajdują się na terenie miasta i gminy Gniew.

        Badanie to pokazało, że prawie wszyscy sprzedawcy weryfikowali wiek osoby wyglądającej na nieletnią, za wyjątkiem trzech punktów, gdzie sprzedano alkohol bez weryfikacji wieku. Z kolei żaden sprzedawca nie sprzedał alkoholu osobie nietrzeźwej.

       Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi daje sprzedawcom prawo do weryfikowania dowodu tożsamości klienta. Art. 15 ust. 2 ww. ustawy mówi, że: w przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy sprzedający lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy.

      Porównując aktualne statystyki z audytem przeprowadzonym w 2022 roku sytuacja uległa znacznej poprawie. W związku z powyższym można wysnuć wniosek, że wśród właścicieli i pracowników punktów handlowych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Gniew nie ma przyzwolenia na sprzedaż alkoholu osobom nietrzeźwym i nieletnim.Większość spośród sprzedawców prezentuje  właściwą postawę i zwraca uwagę na to komu sprzedaje alkohol. Sprzedaż alkoholu nieletnim to nie tylko przestępstwo, ale także wielka szkoda wyrządzona młodemu człowiekowi, dlatego dziękujemy za rozwagę i czujność przy wykonywaniu codziennej pracy, gdyż rola sprzedawców w procesie zapobiegania i ograniczania spożycia alkoholu przez nieletnich jest znacząca.

        Apelujemy do dorosłych klientów – Nie możemy  być obojętni wobec sprzedaży alkoholu nieletnim – reagujmy tak jakby było to nasze dziecko.

                                                        Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gniewie

 


20 kwietnia br. odbył się Gminny Dzień Profilaktyki. Tego dnia uczniowie klas VII z Gminy Gniew spotkali się w „Maciejówce” w Opaleniu, aby razem świętować.

Wydarzenie rozpoczęło się od przywitania oraz wspólnego biegu po terenach gospodarstwa i lasu z asystą przewodnika na koniu. Uczniowie otrzymali pamiątkowe koszulki, na których mogli wypisać swoje marzenia, pozbierać podpisy kolegów i koleżanek, nauczycieli i organizatorów.

Kolejnym etapem były konkursy: wiedzy oraz plastyczny gdzie wytypowani uczniowie reprezentowali swoje szkoły zmagając się z trudnymi i ważnymi pytaniami o uzależnianiach i problemach współczesnej młodzieży.

Na zakończenie wydarzenia pan Łukasz Ogonowski zachęcał uczniów do spełniania swoich marzeń i wybrania drogi, która będzie spełniała ich plany, bez korzystania ze środków uzależniających.

Przy wspólnym ognisku mogliśmy korzystać z piękna miejsca i pogody, porozmawiać i wypocząć oraz zjeść kiełbaski. A na koniec szkoły z największą liczbę punków konkursach otrzymały nagrody w postaci vouchera na klasowe wyjście do Restauracji & Pizzeria CK w Gniewie. Gratulujemy Szkole Podstawowej nr 1 w Gniewie oraz Szkole Podstawowej w Piasecznie oraz pozostałym placówkom za ich wiedzę i umiejętności, cudownie spędzony czas i integrację.

Serdecznie dziękujemy za udział w Gminny Dniu Profilaktyki.

Organizatorem wydarzenia był Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gniewie.


 

INFORMATOR 2024 rok

dla osób nadużywających alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, uzależnionych i osób współuzależnionych

INSTYTUCJE

Gminna – Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gniewie Przewodniczący Komisji: Bożena Rutkowska,

tel. (58) 561 21 44 wew. 40, os. Witosa 9, 83-140 Gniew

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

w Gniewie

Przewodniczący Zespołu: Sylwia Schwarc

tel. (58) 535 22 17, os. Witosa 9, 83-140 Gniew

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie Stanowisko ds. profilaktyki i uzależnień: Marlena Kitowska

tel. (58) 535 22 17 wew. 36, os. Witosa 9, 83-140 Gniew

profilaktyka@mgops.gniew.pl

KONSULTACJE, PRORADY, SPOTKANIA

Miejsce Termin Osoba prowadząca
M-GOPS w Gniewie

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny

Konsultacje indywidualne dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu pt. od godz. 8.00-11.00 p. Alicja Grabska – psychoterapeuta

ustalenia u pracowników socjalnych

Konsultacje dla osób nadużywających i uzależnionych od alkoholu wt. godz. 14.00-17.00 p. Justyna Szweda – specjalista terapii uzależnień

ustalenia pod nr tel. 58 535 22 17 wew.36

Edukacja i promocja zdrowia dla osób nadużywających i uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin ustalane z prowadzącym p. Bożena Karzyńska

ustalenia pod nr tel. 85 535 22 17 wew.36

Grupa edukacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu i konsultacje indywidualne ustalane z prowadzącym p. Grzegorz Połomski

ustalenia tel. 792 791 051

Mityng AA

Grupa wsparcia

śr. od godz. 19.00,

niedz. od godz. 11.00

p. Grzegorz Połomski

ustalenia tel. 792 791 051

Salka Katechetyczna przy Parafii św. Mikołaja w Gniewie Konsultacje psychologiczne w przedmiocie uzależnienia i współuzależnienia sob. od godz. 8.30-11.30 p. Agnieszka Żbik – psycholog

ustalenia pod nr tel. 503 342 088

Grupa AA czw. od godz. 18.00
Grupa dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym pon. od godz. 15.30-17.00
Grupa Al-Anon (dla osób współuzależnionych) pt. od godz. 16.00

 

 


 

UCHWAŁA NR LXVIII/594/23 RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE z dnia 29 listopada 2023 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy
Gniew na lata 2024-2025

UCHWAŁA NR LXVIII/594/23

Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych dla Gminy Gniew