Grupy edukacyjne, konsultacje, porady

INFORMATOR DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH I STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

 

INSTYTUCJE
Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gniewie Przewodniczący Zespołu: Sylwia Schwarc

tel. (58) 535-22-17 wew. 31, oś. Witosa 9, 83-140 Gniew

Zastępca Przewodniczącego Zespołu: Angelika Cieszyńska

tel. (58) 535-22-17 wew. 35, oś. Witosa 9, 83-140 Gniew

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gniewie Przewodniczący Komisji: Bożena Rutkowska

tel. (58) 561-21-44 wew. 40, oś. Witosa 9, 83-140 Gniew

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie Stanowisko ds. profilaktyki i uzależnień: Marlena Wasielewska

tel. (58) 535-22-17 wew. 36, oś. Witosa 9, 83-140 Gniew

 

 

KONSULTACJE, PORADY, SPOTKANIA
Miejsce   Termin Osoba prowadząca
M-GOPS w Gniewie,

 oś. Witosa 9

Konsultacje indywidualne dla osób doznających przemocy w rodzinie śr. od godz. 8.00-11.00 p. Alicja Grabska-psychoterapeuta

uzgodnienia u pracowników socjalnych

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie sob. od godz. 11.00-13.00 p. Bożena Karzyńska

uzgodnienia

tel. (58) 535-22-17 wew. 36 lub

u pracowników socjalnych

Konsultacje indywidualne w przedmiocie uzależnienia i współuzależnienia czw. od godz. 8.00-12.00 p. Agnieszka Żbik-psycholog

uzgodnienia pod nr tel.

505-342-088

Grupa edukacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu sob. od godz. 9.00-11.00 p. Grzegorz Połomski

uzgodnienia tel. 792-791-051

Grupy AA śr. od godz. 19.00, niedz. od godz. 11.00

piątek od godz. 18.00-20.00

 
Punkt Informacyjny ds. uzależnień pon. od godz. 15.30 -17.00 Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tel. (58) 561-21-44 wew. 40
Salka katechetyczna przy parafii św. Mikołaja w Gniewie Grupa AA pon., czw. od godz. 18.00  
Grupa dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym wt. od godz.15.30-17.00  
Grupa Al.-Anon (dla osób współuzależnionych) pt. od godz. 15.15  

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

siedziba w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie, ul. Witosa 9

tel. 58 535-22-17

Przewodniczący Zespołu: Sylwia Schwarc

Zastępca Przewodniczącego Zespołu: Angelika Cieszyńska