Stosuję przemoc

Niezależnie od tego od jak dawna stosujesz przemoc, jak mocno jesteś uwikłany w tę sytuację, pamiętaj, nigdy nie jest za późno na podjęcie próby wyjścia z pułapki. Możesz nauczyć się żyć bez przemocy i zmienić swoje życie i Twoich bliskich na lepsze!


Uważasz się za kochającego męża lub rodzica:

– czujesz się przywiązany do rodziny, nie wyobrażasz sobie, że mógłbyś ją utracić, traktujesz ją jak swoją własność

– czujesz się przez swoich bliskich niedoceniany, niezrozumiany

– oczekujesz, że Twoi bliscy będą spełniać Twoje potrzeby w ściśle określony sposób

– bardzo starannie dbasz o swój wizerunek poza domem, na zewnątrz, w pracy, wśród sąsiadów i znajomych

– niejednokrotnie jesteś przekonany, że wiesz, co dla innych jest dobre

– masz potrzebę kontrolowania bliskich

– często obawiasz się, że jesteś zdradzany

– uważasz, że jeżeli ktoś nie wykonuje Twoich poleceń, to Cię nie szanuje

– Twoi bliscy – dzieci, partnerka – w reakcji na Twoje zachowanie płaczą

– nie wyobrażasz sobie, żeby Twoja partnerka wyszła sama z domu, podjęła pracę

– tłumaczysz swoje zachowania słowami w stylu:

  • – „od czasu do czasu trzeba przypomnieć, kto w domu rządzi”
  • – „dzieci i ryby głosu nie mają”
  • – „smarkacz ma się słuchać”
  • – „ona powinna wiedzieć, co do niej należy”
  • – „to twoja wina”
  • – „sama się o to prosiła”

– pamiętasz, że w przeszłości, jako dziecko miałeś poczucie, że zasłużyłeś na bicie, bo słyszałeś słowa:

  • – „tyle razy prosiłam cię, żebyś nie pyskował”
  • – „gdybyś od razu zrobił to, o co cię prosiłem”

– marzyłeś o tym, aby posiadać taką siłę, która pozwoli Ci się zemścić na tym, kto Cię krzywdzi

– aktualnie zdarza Ci się niszczyć rzeczy, demolować mieszkanie

– szarpać, popychać, bić bliskich

– wyśmiewać, krytykować, izolować, upokarzać, zawstydzać członków rodziny

– szantażować, zabierać im rzeczy i pieniądze

– zaciągać długi i kredyty.

Jeśli powyższe stwierdzenia odnoszą się do Ciecie istnieje duże prawdopodobieństwo, że jesteś sprawcą przemocy i powinieneś poszukać pomocy.

Pełna odpowiedzialność za zachowania przemocowe spoczywa na osobie, która je stosuje.

Prawdopodobnie żywisz przekonanie, że masz prawo tak postępować, a ponadto, że jest to jedyny sposób na osiągnięcie tego, co jest Ci potrzebne, więc musisz zachowywać się tak jak dotychczas.
Nie musisz! Zgodnie z prawem Nie wolno Ci tego robić.

Niezależnie od tego od jak dawna stosujesz przemoc, jak mocno jesteś uwikłany w tę sytuację, pamiętaj, nigdy nie jest za późno na podjęcie próby wyjścia z pułapki.
Często wymaga to kontaktu ze specjalistą dzięki któremu możesz nauczyć się:

– wpływać na swoje myślenie

– przezywać różne emocje, które same w sobie nie są złe, ale możesz nauczyć się kontrolować sposób ich wyrażania nie raniący innych, nie zagrażający im

– prosić, przyjmować pomoc i negocjować swoje prawa a nie wymuszać je

– poszerzyć repertuar przeżywanych emocji, to nie muszą być przede wszystkim złość, bezradność, lęk.

Możesz nauczyć się żyć bez przemocy i zmienić swoje życie i Twoich bliskich na lepsze!

Oferta Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu dla sprawców przemocy


PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

W ramach, której odbywają się zajęcia z zakresu:

Uzależnienia od alkoholu

terapia podstawowa i pogłębiona, warsztaty zapobiegania nawrotom choroby, warsztaty konstruktywnych zachowań abstynenckich oraz konsultacje indywidualne (dotyczy to również osób chcących realizować postanowienie sądu o przymusowym leczeniu)

Współuzależnienie

terapia podstawowa i pogłębiona oraz konsultacje indywidualne

Adres:

Poradnia Zdrowia Psychicznego
ul. Wojska Polskiego 6
83-110 Tczew

Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie realizowany w Wydziale Interwencji Kryzysowej w Tczewie.

– spotkania grupowe odbywają się raz w tygodniu

– piątek od 16.30 do 19.00

– kontakt telefoniczny (pełniony dyżur) tel.

– piątek 8.00-20.00

– konsultacje psychologiczne indywidualne (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z psycholog).

Adres:

Wydział Interwencji Kryzysowej
ul. Wojska Polskiego 6
83-110 Tczew

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie, budynek
M-GOPS w Gniewie, pokój nr 9 – poniedziałek, godz. 15.30-17.00.


Klub Abstynenta ”Podać rękę” ul. Witosa 9 (budynek MGOPS)
Telefon zaufania: 58 561-21-44.


Spotkania w Salce Katechetycznej przy parafii św. Mikołaja w Gniewie (wejście od ul. Dolny Podmur).

grupa AA „Odnowa” – poniedziałek i czwartek, godz. 18.00

Konsultacje psychologiczne – wtorek, godz. 10.00-14.00 prowadzi pani psycholog Agnieszka Żbik.