Ogłoszenie konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego

Zarządzenie NR 60/24 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew
z dnia 22 kwietnia 2024 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gniew na lata 2024-2025

ZARZĄDZENIE NR 60_24
1. Oferta zadania
2. Sprawozdanie
3. Zaktualizowany harmonogram i kosztorys zdrowie publiczne