Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. edukacji i profilaktyki dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. edukacji i profilaktyki dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie

Informuję, że w odpowiedzi na ogłoszony nabór w dniu 08.12.2022 roku na stanowisko ds. edukacji i profilaktyki dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym wybrana została
Pani Irena Seidowska, zam. Gniew.

Szczegóły informacji o wyniku naboru