Informacja o wyniku naboru na stanowisko psycholog ds. uzależnień

Informacja o wyniku naboru na stanowisko psycholog ds. uzależnień

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie

Informuję, że w odpowiedzi na ogłoszony nabór w dniu 08.12.2022 roku na stanowisko ds. psycholog ds. uzależnień wybrana została
Pani Agnieszka Żbik, zam. Tczew.

Szczegóły informacji o wyniku naboru