Usługi sąsiedzkie

Informujemy, że od czerwca 2024r. istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia w formie usług sąsiedzkich.

Wsparcie w postaci usług sąsiedzkich może zostać przyznane osobie samotnej w wieku 60 lat i więcej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona oraz ww. osobie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także osoby bliskie, takie jak wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Pomoc sąsiedzka  są to usługi obejmujące:

– pomoc dotycząca zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych,

– pomoc dotyczącą opieki higieniczno-pielęgnacyjnej – czynności podstawowe, które nie wymagają specjalistycznego przygotowania,

-zapewnienie kontaktów z otoczeniem – w miarę potrzeb oraz możliwości

Osoby zainteresowane szerszymi informacjami prosimy o kontakt osobisty z pracownikiem socjalnym w siedzibie Ośrodka  bądź  telefoniczny pod  nr  Tel.  58 535 22 17,  kom.    781 025 262

Gminny Dzień Profilaktyki 2024

W tym roku, 22 kwietnia, po raz drugi spotkaliśmy się z uczniami siódmych klas na Gminnym Dniu Profilaktyki. Wydarzenie to stało się małym świętem profilaktyki, którym pragniemy zachęcić młodzież do zdrowego trybu życia bez alkoholu, narkotyków i dopalaczy.

Gminny Dzień Profilaktyki rozpoczęliśmy od przywitania i wspólnego biegu. Przeprowadzona rozgrzewka, a potem bieg po okolicach, rozgrzał nas do wspólnej zabawy. Uczniowie po biegu otrzymali workoplecaki z hasłem „Wybieram marzenia, nie uzależnienia”.

Kolejnym etapem był konkurs wiedzy profilaktycznej, przy którym zmagali się przedstawiciele wszystkich klas. I tutaj musieliśmy przeprowadzić dogrywkę, ponieważ dwie klasy zdobyły równą ilość punktów. Wygranej gratulujemy klasie VIIa z Zespołu Szkół w Opaleniu. Więcej „Gminny Dzień Profilaktyki 2024”

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 4/2024 Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie z dnia 2 kwietnia 2024 r. informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze do zatrudnienia na stanowisku:

 1. świadczeń
wybrana została Pani Ewa Wałęga zam. Gniew

Uzasadnienie wyboru:
Pani Ewa Wałęga spełniła wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze. W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej Komisja pozytywnie oceniła kwalifikacje i kompetentność kandydatki pozwalające na prawidłowe wykonywanie obowiązków na obsadzanym stanowisku.

Komisja Konkursowa wybrała kandydaturę Pani Ewy Wałęga do zatrudnienia na stanowisku ds. świadczeń.

                                                                                                                                  Zatwierdzam

KIEROWNIK
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie
                                                                                                                               Sylwia Schwarc

Gniew, dnia 26 kwietnia 2024 r.

Ogłoszenie konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego

Zarządzenie NR 60/24 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew
z dnia 22 kwietnia 2024 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gniew na lata 2024-2025

ZARZĄDZENIE NR 60_24
1. Oferta zadania
2. Sprawozdanie
3. Zaktualizowany harmonogram i kosztorys zdrowie publiczne

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Nabór z dnia 2 kwietnia 2024 r. na stanowisko urzędnicze:

 od starszego referenta do inspektora ds. świadczeń

w Zespole Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

Informujemy, że w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: od starszego referenta do inspektora ds. świadczeń w Zespole Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, wpłynęło siedem ofert aplikacyjnych. Sześć ofert spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Do następnego etapu naboru zakwalifikowane zostały następujące osoby: 

Lp. Imię i nazwisko Miejscowość
1. Magdalena Witting Gniew
2. Marcela Birna Gniew
3. Anna Gross-Brzeska Kulice
4. Ewa Wałęga Gniew
5. Wioletta Kegel Kwidzyn
6. Katarzyna Szumal Polskie Gronowo

  

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie

Sylwia Schwarc

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

 

Gniew, dnia 18 kwietnia 2024 r.

Program Wspierania Rodziny – Ankiety

W związku z koniecznością opracowania Programu Wspierania Rodziny na lata 2025-2027 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy Gniew o wypełnienie jednej z poniżej zamieszczonych ankiet dotyczących problemów i kwestii społecznych w aspekcie wsparcia rodziny. Ankiety są całkowicie anonimowe, skierowane  do osób dorosłych oraz uczniów szkół z terenu gminy Gniew a zebrane dane posłużą do badań związanych ze wspomnianym Programem.

W celu wypełnienia ankiety proszę otworzyć jeden z poniższych linków i po zaznaczeniu wybranych odpowiedzi kliknąć opcję WYŚlIJ.

Bardzo dziękujemy za współpracę.

Mieszkańcy:
http://badania.corigo.pl/ankieta/1171527/gniew-ankieta-dla-mieszkancow-wspieranie-rodziny.html

Uczniowie:
http://badania.corigo.pl/ankieta/1171530/gniew-ankieta-dla-uczniow-wspieranie-rodziny.html

Nabór na stanowisko urzędnicze w Zespole Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego 

 OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO

z dnia 2 kwietnia 2024 r.

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie  ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

od starszego referenta do inspektora ds. świadczeń

w Zespole Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego  Więcej „Nabór na stanowisko urzędnicze w Zespole Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego „

UWAGA

Informacja !

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie w dniu 29 marca 2024 r. (piątek) czynny będzie

od 730 do 1200.