Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. edukacji i promocji zdrowia

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. edukacji i promocji zdrowia
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie

Informuję, że w odpowiedzi na ogłoszony nabór w dniu 08.12.2022 roku na stanowisko ds. edukacji i promocji zdrowia wybrana została:
Pani Bożena Karzyńska zam. Gniew.

Szczegóły informacji o wyniku naboru