Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych

Raport ma na celu przedstawienie wyników badań ankietowych przeprowadzonych w pierwszym kwartale 2023 roku. Obejmuje on podstawowe problemy społeczne związane z nadużywaniem alkoholu, nikotyny, dopalaczy i narkotyków oraz uzależnieniami behawioralnymi a także postawami społecznymi wobec powyższych zjawisk.
Dane dotyczące lokalnych zagrożeń społecznych uzyskane zostały w drodze anonimowych badań ankietowych przeprowadzonych w Gminie Gniew wśród trzech grup reprezentujących trzy lokalne środowiska:

a) dorośli mieszkańcy,
b) dzieci i młodzież szkolna,
c) sprzedawcy i właściciele punktów sprzedaży alkoholu.

Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych – plik do pobrania