Rozstrzygnięcie otwartego naboru partnera

Rozstrzygnięcie otwartego naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru:
Działanie 5.11. Aktywne włączenie społeczne programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027
o nr FEPM.05.11-IZ.00-001/23

Na ogłoszony otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 5.11 Aktywne włączenie społeczne programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 o nr FEPM.05.11-IZ.00-001/23, do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęły 2 oferty poprawne formalnie:

– Project Hub sp. z o.o., ul. Cienista 3, 60-587 Poznań
– Fundacja Dla Was, ul. Jarzębinowa 3, 84-207 Łężyce

Jako partner została wybrana oferta:
Project Hub sp. z o.o., ul. Cienista 3, 60-587 Poznań,
która
uzyskała 10 punktów.

Rozstrzygnięcie naboru na partnera

Gniew, dnia 27 września 2023r.