Nabór na stanowiska

07.12.2020r.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie ogłasza nabór na stanowisko:

Psycholog ds. uzależnień

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie

Szczegóły ogłoszenia


07.12.2020r.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie ogłasza nabór na stanowisko:

ds. edukacji i promocji zdrowia

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie

Szczegóły ogłoszenia


07.12.2020r.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie ogłasza nabór na stanowisko:

Psycholog dziecięcy

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie

Szczegóły ogłoszenia


07.12.2020r.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie ogłasza nabór na stanowisko:

specjalista psychoterapii uzależnień

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie

Szczegóły ogłoszenia


07.12.2020r.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie ogłasza nabór na stanowisko:

Terapeuta ds. uzależnień

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie

Szczegóły ogłoszenia


07.12.2020r.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie ogłasza nabór na stanowisko:

ds. edukacji i profilaktyki dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie

Szczegóły ogłoszenia


07.12.2020r.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie ogłasza nabór na stanowisko:

Psychoterapeuta

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie

Szczegóły ogłoszenia


07.12.2020r.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie ogłasza nabór na stanowisko:

ds. edukacji sprawców przemocy i ich rodzin  

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie

Szczegóły ogłoszenia


07.12.2020r.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie ogłasza informację o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze::

Podinspektor ds. pomocy społecznej

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie

Informacja o wynikach naboru


30.11.2020r.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie ogłasza informację o liście kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze:

Podinspektor ds. pomocy społecznej

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie

Lista kandydatów


12.11.2020r.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie ogłasza informację o naborze na stanowisko urzędnicze:

Podinspektor ds. pomocy społecznej

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie

ogłoszenie
kwestionariusz


7.09.2020r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: terapeuta ds. uzależnień

w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie

praca na podstawie umowy cywilnoprawnej

na okres od października 2020 do grudnia 2020 r. – 80 godzin

Ogłoszenie


13.08.2020r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: psychoterapeuta

w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie

praca na podstawie umowy cywilnoprawnej

na okres od września do grudnia 2020 r. – 3 godziny tygodniowo.

ogłoszenie


27.01.2020r.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie ogłasza informację o naborze na stanowisko:

psycholog ds. uzależnień

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie

ogłoszenie


09.01.2020r.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie ogłasza

informację o naborze na stanowisko:

Asystent osobisty osoby niepełnosprawne

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie

Ogłoszenie


23.05.2019r.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie ogłasza

informację o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze:

księgowa

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie

Informacja o wyniku naboru


20.05.2019r.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie

ogłasza informację o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalne  na stanowisko urzędnicze –

księgowa

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie

Informacja o liczbie kandydatów


09.05.2019r.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:

księgowa

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie

Ogłoszenie o naborze

kwestionariusz osobowy


13.12.2018r.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie ogłasza

informację o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze:

podinspektor ds. lokalowych i dodatków mieszkaniowych

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie

Informacja o wyniku naboru


10.12.2018r.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie

ogłasza informację o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalne  na stanowisko urzędnicze –

podinspektor ds. lokalowych i dodatków mieszkaniowych

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie

 

informacja o liczbie kandydatów

 29.11.2018 r.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie ogłasza

nabór na stanowisko urzędnicze:

Podinspektor ds. lokalowych i dodatków mieszkaniowych

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie


ogłoszenie o naborze19.10.2017r.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie ogłasza

informację o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze:

inspektor ds. profilaktyki i uzależnień
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie

informacja o wyniku naboru16.10.2017r.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie

ogłasza informację o liczbie kandydatów na stanowisko urzędnicze – inspektor ds. profilaktyki i uzależnień
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie

informacja o liczbie kandydatów28.09.2017r.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor ds. profilaktyki i uzależnień
w
Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie

ogłoszenie o naborze22.12.2016r.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie ogłasza

informację o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze:

Referent ds. świadczeń wychowawczych
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie

informacja o wyniku naboru


19.12.2016r.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie

ogłasza informację o liczbie kandydatów na stanowisko urzędnicze – referent ds. świadczeń wychowawczych w
Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie

informacja o liczbie kandydatów


31.10.2016r.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie ogłasza

informację o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze:

Referent ds. funduszu alimentacyjnego
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie

informacja o wyniku naboru


27.10.2016r.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie

ogłasza informację o liczbie kandydatów na stanowisko urzędnicze – referent ds. funduszu alimentacyjnego w
Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie

informacja o liczbie kandydatów


17.10.2016r.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie

poszukuje pracownika na stanowisko urzędnicze – referent ds. funduszu alimentacyjnego w
Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie

pobierz ogłoszenie o naborze


17.10.2016r.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie

poszukuje pracownika na zastępstwo:

Asystent Rodziny
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie

pobierz ogłoszenie o zastępstwie


06.06.2016r.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie

poszukuje pracownika na zastępstwo:

Pedagog, instruktor terapii
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gniewie

pobierz ogłoszenie o zastępstwie24.03.2016r.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie ogłasza

informację o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze:

Referent ds. świadczenia wychowawczego
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie

pobierz ogłoszenie:  


17.03.2016r.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie ogłasza

informację o liczbie kandydatów
spełniających wymogi formalne na stanowisko urzędnicze:

Referent ds. świadczenia wychowawczego

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie

pobierz ogłoszenie:  


03.03.2016r.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie ogłasza

nabór na stanowisko urzędnicze:
Referent ds. świadczenia wychowawczego
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie

pobierz ogłoszenie:  


25.02.2016r.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie ogłasza

informację o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze:
referent ds. lokalowych i dodatków mieszkaniowych
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie

pobierz ogłoszenie:  


18.02.2016r.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie ogłasza

informację o liczbie kandydatów
spełniających wymogi formalne na stanowisko urzędnicze:
referent ds. lokalowych i dodatków mieszkaniowych
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie

pobierz ogłoszenie:  


4.02.2016r.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie ogłasza

nabór na stanowisko urzędnicze
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie

pobierz ogłoszenie:  


11.05.2015r.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie ogłasza

Nabór 1/15
na zastępstwo na czas usprawiedliwionej obecności na stanowisku pracy:

„REFERENTA ds. KSIĘGOWOŚCI
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie

pobierz ogłoszenie:  


21.11.2012r.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie ogłasza

Informację o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze:

„Podinspektora ds. Świadczeń Rodzinnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie

pobierz ogłoszenie:  


12.11.2012r.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie ogłasza

listę kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko urzędnicze:

„Podinspektora ds. Świadczeń Rodzinnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie

pobierz ogłoszenie:  


30.10.2012r.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie
ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy
:

„Podinspektora ds. Świadczeń Rodzinnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie

pobierz informację: 


Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie ogłasza

Informację o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze:

STARSZY REFERENT d.s. KSIEGOWOŚCI

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie

pobierz ogłoszenie:  


Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie ogłasza

listę kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko urzędnicze:

STARSZY REFERENT d.s. KSIEGOWOŚCI

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie

pobierz ogłoszenie:  


Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie ogłasza mabór – 1/11

na wolne stanowisko urzędnicze

STARSZY REFERENT d.s. KSIEGOWOŚCI

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie

pobierz ogłoszenie: