Otwarty nabór partnera

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru:
Działanie 5.11. Aktywne włączenie społeczne
programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027
o nr FEPM.05.11-IZ.00-001/23

Zgodnie z art.39 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027, Gmina Gniew, Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew / Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie, Oś. Witosa 9, 83-140 Gniew ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach, Działania 5.11 Aktywna Integracja

Ogłoszenie do pobrania:

Nabór na partnera – Gmina Gniew