Ogłoszenie o zamówieniu – Usługi

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00312161/01 z dnia 2021-12-13
Świadczenie usług opiekuńczych w warunkach domowych w gminie Gniew w roku 2022

szczegóły ogłoszenia