OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Opiekuńcze

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Opiekuńcze

świadczenie usług opiekuńczych w warunkach domowych w Gminie Gniew w roku 2019

Ogłoszenie o zamówieniu

Warunki zamówienia