Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi

Nawiązując do Zarządzenia Nr 92/18 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych dla projektu budżetu gminy Gniew na 2019 rok zapraszamy na konsultacje, które odbędą się 5 września 2018 roku o godzinie 14:00 w M-GOPS w Gniewie, Osiedle Witosa 9, pokój nr 9.

Zaproszenie na konsultacje