Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gniew na lata 2021-2027

Z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gniew Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gniew na lata 2021-2027.

 Celem konsultacji jest zebranie uwag i propozycji od mieszkańców, instytucji oraz podmiotów gospodarczych działających lub mających siedzibę na terenie Miasta i Gminy Gniew. W dokumencie wskazano kierunki oraz cele strategiczne określające rozwój Miasta i Gminy Gniew i sposoby rozwiązywania problemów społecznych w ciągu najbliższych lat. Strategia stanowi materiał wyjściowy do opracowania szczegółowych programów i projektów pomocy społecznej.

Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną prosimy, aby uwagi i propozycje do projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gniew na lata 2021-2027 zostały przesłane na adres e-mail:

poczta@mgops.gniew.pl

Konsultacje prowadzone są w terminie od dnia 28.01.2021 r. do dnia 04.02.2021 r.

Konsultacje, o których mowa polegać będą na wyrażaniu uwag lub propozycji w sprawie cytowanej wyżej strategii.

Do ogłoszenia zostaje załączony projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gniew na lata 2021-2027 oraz formularz do konsultacji społecznych projektu dokumentu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Gniew na lata 2021-2027.

Formularz do konsultacji społecznych projektu dokumentu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gniew na lata 2021-2027

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gniew na lata 2021-2027