Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu: „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gniew na lata 2021-2027”

PROTOKÓŁ PRZEDSTAWIAJĄCY WYNIKI KONSULTACJI

Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu: „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gniew na lata 2021-2027”

 Komisja w składzie:

  1. Sylwia Schwarc
  2. Anna Sosik
  3. Judyta Koszczyńska

Ogłoszenie o konsultacjach, wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii w ramach prowadzonych konsultacji wraz z załączonym projektem „projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gniew na lata 2021-2027” zostały umieszczone na stronie internetowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie. W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin i formę przeprowadzenia konsultacji.

Zainteresowane podmioty/osoby/instytucje otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag pocztą elektroniczną.
Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 28-01-2021 r. do 04-02-2021 r.

W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji, złożono jeden wniosek:

  1. Pani Walentyny Czapskiej i Pana Andrzeja Gocek (Gminna Rada ds. Seniorów), wnieśli jedną poprawkę pod katem sytuacji osób starszych w Gminie Gniew oraz dodali propozycję treści.

Zespół ds. konsultacji uwagi uznał za zasadne i zostały ujęte w projekcie „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gniew na lata 2021-2027”.

Wobec powyższego konsultacje uważa się za przeprowadzone.

Gniew, dnia 11.02.2021 r.