Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie,

 Nabór z dnia 27 listopada 2023 r. na stanowisko urzędnicze:

 od młodszego referenta do inspektora ds. świadczeń

w Zespole Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

 Informujemy, że w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: od młodszego referenta do inspektora ds. świadczeń w Zespole Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie,  dwie osoby złożyły dokumenty aplikacyjne. Wszystkie osoby spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikowały się do następnego etapu naboru.

 1. Gabriela Simon

2. Magdalena Witting

Lista kandydatów

Z-CA KIEROWNIKA
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie
Anna Sosik