Informacja z otwarcia ofert – usługi

Gniew, 21.12.2021 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy:

Świadczenie usług opiekuńczych w warunkach domowych w gminie Gniew w roku 2022.

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), zamawiający informuje, że
w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty Wykonawca Cena/koszt
1. Zakład Usług Opiekuńczych „U Wiesi” w Tczewie
ul. Kazimierza Wielkiego 11C 83-110 Tczew
Całkowita cena brutto 24 000 godzin wynosi: 654 720,00 zł

Cena brutto jednej godziny świadczenia usług wynosi: 27,28 zł

2. UNIFUND SP. Z O.O.
ul. Młyńska 9 /1
31-469 Kraków
Całkowita cena brutto 24 000 godzin wynosi: 720 000,00 zł

Cena brutto jednej godziny świadczenia usług wynosi: 30,00 zł

3. OPTIMA CARE SP. Z O.O.
ul. Towarowa 36
85-746 Bydgoszcz
Całkowita cena brutto 24 000 godzin wynosi: 719 760,00 zł

Cena brutto jednej godziny świadczenia usług wynosi: 29,99 zł

4. Medis24 Sp. z o.o.
ul. Wronia 45/U2
00-870 Warszawa
Całkowita cena brutto 24 000 godzin wynosi: 647 040,00 zł

Cena brutto jednej godziny świadczenia usług wynosi: 26,96 zł

Sporządziła: Klaudia Bahr