Informacja o wyniku naboru na stanowisko psychoterapeuta w M-GOPS w Gniewie

Informacja o wyniku naboru na stanowisko psychoterapeuta w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie

Informuję, że w odpowiedzi na ogłoszony nabór w dniu 05.06.2023 roku na stanowisko psychoterapeuta wybrana została

Pani Alicja Grabska zam. Tczew. 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Alicja Grabska w optymalnym stopniu spełnia wymagania przedstawione  w ogłoszeniu o naborze. Kandydatkę cechuje długoletnie doświadczenie w pracy z osobami doznającymi przemocy w rodzinie, osobami uzależnionymi od alkoholu i współuzależnionymi. Zdobyta wiedza teoretyczna i praktyczna dają znaczną gwarancję prawidłowego wykonywania powierzonych zadań.