Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego

Gniew, dn. 22.04.2021 r.

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na rok 2021.


Informuję, że dnia 20.04.2021 r. rozstrzygnięty został konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego Gminy Gniew w zakresie „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.”

Decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Gniew, po uwzględnieniu opinii Komisji Konkursowej przyznane zostały dotacje dla następujących organizacji:

  1. Klub Sportowy „Mewa” Gniew, ul. Janusza Kusocińskiego 10, 83-140 Gniew – „My alkoholu nie pijemy, tylko piłkę kopać chcemy” – dotacja w wysokości 12 000,00zł,
  2. Stowarzyszenie Sportowe Klub Piłkarski Keramzyt, Szprudowo 8, 83-140 Gniew – Piłkarskie lato – wychowanie przez sport” – dotacja w wysokości 4 500,00 zł,
  3. Uczniowski Klub Sportowy „Olimpia” przy Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego, ul. Gdańska 16, 83-140 Gniew – „Wakacje z rakietką – od profilaktyki do sukcesu sportowego” – dotacja w wysokości 6 500,00 zł,
  4. Uczniowski Klub Sportowy Karate Tradycyjnego, Tymawa, Osiedle Leśne 88, 83-140 Gniew- „Bez uzależnień zdrowe i bezpieczne wakacje w plenerze” – dotacja w wysokości 17 000,00 zł.

Złożone oferty spełniły wymagania zawarte w ustawie o zdrowiu publicznym oraz były zgodne w wymogami otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gniew na rok 2021 ogłoszonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Gniew w dniu 11.03.2021 r.