Pomoc dla rodzin doświadczających przemocy w czasie pandemii

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gniewie działający przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie informuje, iż  wprowadzenie na terenie Polski stanu epidemii nie wstrzymuje udzielania pomocy i wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie, w tym również dzieciom krzywdzonym. Ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego osobom i rodzinom doświadczających przemocy, a także osobom realizującym zadania związane z procedurą „Niebieskie Karty”, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2, konieczna stała się jedynie zmiana sposobu i form udzielanej pomocy.

Dostępne formy wsparcia specjalistycznego w czasie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2:

  • konsultacje indywidualne dla osób doznających przemocy w rodzinie – środa od godz. 8.00-11.00 psychoterapeuta
  • konsultacje psychologiczne w przedmiocie uzależnienia i współuzależnienia – psycholog czwartek od godz. 8.00 – 12.00, uzgodnienia pod nr tel. 503 342 088
  • edukacja rodzin doświadczających przemocy w rodzinie w ramach prowadzenia konsultacji indywidualnych i edukacji w przedmiocie pomocy rodzinie doświadczającej przemocy– pedagog sobota od godz. 11.00 do 13.00 uzgodnienia telefoniczne u pracowników socjalnych

Jeżeli czujesz, że potrzebujesz specjalistycznego poradnictwa (psycholog, pedagog, psychoterapeuta) nie zwlekaj i zgłoś się o pomoc.

Zgłoszenia dotyczące przemocy domowej można składać elektronicznie pod adresem zi@mgops.gniew.pl, pisemnie zostawiając informację w skrzynce podawczej w M-GOPS (umieszczona na ścianie) lub telefonicznie bezpośrednio do pracownika socjalnego.

Zgłoszenia przyjmowane są również telefonicznie pod numerem: 58 535-22-17, kom. 781-025-232 poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach od 7.30 do 15.30, w środę od 7.30 do 17.00 oraz w piątek od 7.30 do 14.00.

Poza tym wsparcie można uzyskać korzystając ze wskazanych form pomocy:

OGÓLNOPOLSKI TELEFON DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „Niebieska Linia” 800-12-00-02 czynny przez całą dobę

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111

Telefon jest czynny codziennie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu!
Pod numer 116 111 mogą zadzwonić dzieci i młodzież z całej Polski!
W Telefonie Zaufania jesteś anonimowy – nie musisz mówić nam, jak się nazywasz i skąd dzwonisz.
Połączenia z numerem 116 111 są całkowicie bezpłatne.

W ramach projektu Komendy Stołecznej Policji pn. „Efektywna Policja-ochrona ofiar i świadków przemocy” utworzona została bezpłatna aplikacja „Twój Parasol” skierowana do osób doznających przemocy w rodzinie. Aplikację można zainstalować na smartphonie z systemem operacyjnym Android i/lub Ios lub pobrać na stronie www.twojparasol.com.

Aplikacja działa w dwóch trybach – jawnym oraz ukrytym (nawet gdy osoba stosująca przemoc w rodzinie posiada wiedzę o istnieniu aplikacji, nie jest w stanie dotrzeć do niej na smartphonie osoby doznającej przemocy).

W trybie jawnym jest pełnowartościową i funkcjonalną aplikacją pogodową. W trybie ukrytym pozwala użytkownikowi m.in. wysłać „dyskretne” alerty z prośbą o pomoc (do wskazanych przez siebie osób), szybko wybrać połączenie z numerem alarmowym, prowadzić „ukryty notatnik” ze zdjęciami lub nagraniami video, które nie zapisują się w pamięci telefonu ale są wysyłane automatycznie na wskazany przez użytkownika adres e-mail.

Dodatkowo aplikacja umożliwia uzyskanie porad i informacji, na temat instytucji świadczących pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Program wyposażony jest w nawigację, wskazującą położenie użytkownika, który potrzebuje pomocy.

Inne infolinie pomocowe:

  • Centrum Praw Kobiet, tel. 600 070 717 − codziennie w godz. 10.00−16.00, dla osób które znalazły się w trudnej sytuacji i potrzebują natychmiastowego interwencyjnego wsparcia.
  • Stowarzyszenie Niebieska Linia, tel. 800 120 002 − czynny 24 godziny, dla ofiar przemocy w rodzinie.
  • Poradnia Telefoniczna „Niebieskiej Linii” IPZ, tel. 22 668 70 00 − codziennie, w godz. 12.00−18.00, dla ofiar przemocy w rodzinie, tel. 800 70 22 22 − czynny 24 godziny, wsparcie dla osób w stanie kryzysu psychicznego.