Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Gniew w zakresie „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”

 

informacja o rozstrzygnięciu konkursu