Nabór na realizację warsztatów profilaktycznych z zakresu problematyki FASD dla uczniów klas ponadpodstawowych

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie

83-140 Gniew, Osiedle Witosa 9

ogłasza nabór na realizację warsztatów profilaktycznych

z zakresu problematyki FASD dla uczniów klas ponadpodstawowych

Świadczenie usług z zakresu działań informacyjnych i edukacyjnych dotyczących skutków spożywania alkoholu w okresie ciąży w ramach zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gniew na lata 2022-2023. Więcej „Nabór na realizację warsztatów profilaktycznych z zakresu problematyki FASD dla uczniów klas ponadpodstawowych”

Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych

Raport ma na celu przedstawienie wyników badań ankietowych przeprowadzonych w pierwszym kwartale 2023 roku. Obejmuje on podstawowe problemy społeczne związane z nadużywaniem alkoholu, nikotyny, dopalaczy i narkotyków oraz uzależnieniami behawioralnymi a także postawami społecznymi wobec powyższych zjawisk.
Dane dotyczące lokalnych zagrożeń społecznych uzyskane zostały w drodze anonimowych badań ankietowych przeprowadzonych w Gminie Gniew wśród trzech grup reprezentujących trzy lokalne środowiska:

a) dorośli mieszkańcy,
b) dzieci i młodzież szkolna,
c) sprzedawcy i właściciele punktów sprzedaży alkoholu.

Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych – plik do pobrania