Rozstrzygnięcie otwartego naboru partnera

Rozstrzygnięcie otwartego naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru:
Działanie 5.11. Aktywne włączenie społeczne programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027
o nr FEPM.05.11-IZ.00-001/23

Na ogłoszony otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 5.11 Aktywne włączenie społeczne programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 o nr FEPM.05.11-IZ.00-001/23, do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęły 2 oferty poprawne formalnie:

– Project Hub sp. z o.o., ul. Cienista 3, 60-587 Poznań
– Fundacja Dla Was, ul. Jarzębinowa 3, 84-207 Łężyce

Jako partner została wybrana oferta:
Project Hub sp. z o.o., ul. Cienista 3, 60-587 Poznań,
która
uzyskała 10 punktów.

Rozstrzygnięcie naboru na partnera

Gniew, dnia 27 września 2023r.

Zaproszenie na konsultacje

W związku z Zarządzeniem Nr 177/23 Burmistrza Miasta i gminy Gniew z dnia 20 lipca 2023r w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy Gniew na 2024 rok zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na konsultacje dotyczace projektu budżetu na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na lata 2024-2025.

Konsultacje odbędą się 13 września 2023r o godz. 15.00 w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie, Osiedle Witosa 9, pok. nr 9.

 

Otwarty nabór partnera

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru:
Działanie 5.11. Aktywne włączenie społeczne
programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027
o nr FEPM.05.11-IZ.00-001/23

Zgodnie z art.39 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027, Gmina Gniew, Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew / Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie, Oś. Witosa 9, 83-140 Gniew ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach, Działania 5.11 Aktywna Integracja

Ogłoszenie do pobrania:

Nabór na partnera – Gmina Gniew