Lista kandydatów spełniających wymagania formalne – Kierownik Klubu „Senior +”

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie,
Nabór z dnia 7 grudnia 2023 r. na stanowisko urzędnicze:
Kierownika Klubu „Senior +”

Informujemy, że w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: Kierownika Klubu „Senior +”, jedna osoby złożyła dokumenty aplikacyjne spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikowała się do następnego etapu naboru.

Pani: Judyta Koszczyńska

Lista kandydatów – Kierownik Senior+

KIEROWNIK
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Gniewie
Sylwia Schwarc

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 9/2023 Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie z dnia 27.11.2023 r. informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie, Os. Witosa 9, 83-140 Gniew, do zatrudnienia na stanowisku:

od młodszego referenta do inspektora ds. świadczeń w Zespole Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego wybrana została Pani Gabriela Simon zam. w Tymawie

Uzasadnienie wyboru:
Pani Gabriela Simon spełniła wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze. W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej Komisja pozytywnie oceniła kwalifikacje i kompetentność kandydatki pozwalające na prawidłowe wykonywanie obowiązków na obsadzanym stanowisku.
Komisja Konkursowa wybrała kandydaturę Pani Gabrieli Simon do zatrudnienia na stanowisku – od młodszego referenta do inspektora ds. świadczeń w Zespole Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie.

wynik naboru – świadczenia

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie
Sylwia Schwarc

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie,

 Nabór z dnia 27 listopada 2023 r. na stanowisko urzędnicze:

 od młodszego referenta do inspektora ds. świadczeń

w Zespole Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

 Informujemy, że w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: od młodszego referenta do inspektora ds. świadczeń w Zespole Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie,  dwie osoby złożyły dokumenty aplikacyjne. Wszystkie osoby spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikowały się do następnego etapu naboru.

 1. Gabriela Simon

2. Magdalena Witting

Lista kandydatów

Z-CA KIEROWNIKA
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie
Anna Sosik