Aktualności

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczące programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani.

pdf   Zaproszenie

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gniew

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych w dniach od 17 czerwca do 20 lipca 2016 roku projektu Uchwały Rady Miejskiej w Gniewie w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście Gniew.

Obwieszczenie – konsultacje społeczne

Projekt uchwały – wyznaczenie obszaru zdegradowanego

Załącznik Nr 1 do uchwały Diagnoza obszarów zdegradowanych i rewitalizacji

Załącznik Nr 2 do uchwały – podział miasta na obszary

Załącznik Nr 3 do uchwały – Stare Miasto

Załącznik Nr 4 do uchwały – Podzamcze

Zmiana godzin urzędowania.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie informuje o zmianie godzin urzędowania.

Od 1 kwietnia 2016 roku Ośrodek będzie czynny:

poniedziałek: 7:30 – 15:30

wtorek: 7:30 – 15:30

środa: 7:30 – 17:00

czwartek: 7:30 – 15:30

piątek: 7:30 – 14:00

Zaproszenie do udziału w konsultacjach

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących opracowanego projektu Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na rok 2016.

pobierz szczegóły prowadzonych konsultacji

projekt Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy rok 2016

Drogi rodzicu


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gniewie oferuje szkolenia z zakresu polepszenia komunikacji i budowania dobrych relacji w rodzinie. Wszystkich zainteresowanych Rodziców zapraszamy do bezpłatnego udziału w warsztatach. Prosimy o kontakt pod numerem telefonu (58) 561 21 44 wew. 40 w poniedziałki w godzinach od 15:30 do 17:00
GKRPA w Gniewie

Wynik konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie zorganizował w dniu 23-11-2015 roku spotkanie w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznymi i o wolontariacie, które dotyczyło projektu „Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na rok 2016”.

pobierz wyniki konsultacji

Wyniki konsultacji

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie zorganizował w dniu 05-11-2014 roku spotkanie w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznymi i o wolontariacie, które dotyczyło projektu „Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na rok 2015”.

pobierz wyniki konsultacji