Aktualności

WNIOSKI O KRD

Wydawanie i przyjmowanie wniosków – Karty Dużej Rodziny – Pokój nr 8

poniedziałek – wtorek od 8:00 do 14:00

środa od 10:30 do 16:00

czwartek od 8:00 do 14:00

piątek od 8:00 do 13:00

PRZERWA od 10:00 do 10:30

Wyniki konsultacji w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku.

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie zorganizował w dniu 4 grudnia 2018 roku spotkanie w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznymi i o wolontariacie, które dotyczyło projektu „Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na rok 2019”

Wyniki konsultacji

Protokół otwarcia ofert

W dniu 10.12.2018 roku o godzinie 8:30, ustalonym jako termin otwarcia ofert, zamawiający Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie reprezentowany przez komisję dokonano otwarcia ofert w postępowaniu na świadczenie usług opiekuńczych w warunkach domowych w Gminie Gniew w roku 2019.

Protokół otwarcia ofert

Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki

Z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gniew Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących opracowywanego projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gniew na rok 2019”.

 

Ogłoszenie o konsultacjach

Gminny Program Profilaktyki

 

 

INFORMACJA

Szanowni Rodzice oraz Uczniowie

                 W związku z możliwością że pewna liczba uprawnionych rodzin bądź osób nie złożyła do tej pory wniosków na świadczenie „Dobry Start” informujemy że wyprawka dla ucznia należy się bez względu na dochód w rodzinie, na każde dziecko uczące się do 20 roku życia a w przypadku dziecka niepełnosprawnego do 24 roku życia  Zachęcamy rodziców, bo może niektórzy z nich sądzą, że otrzymanie świadczenia zależy od spełnienia wielu warunków, co nie jest prawdą. Wnioski można składać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie do końca listopada br.

 

Stanisław Lamkiewicz
kierownik M-GOPS w Gniewie

Harmonogram wypłat zasiłków

Harmonogram wypłat zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych

od 01.11.2018 r. do 31.10.2019 r.

A – K
28.11.18r., 18.12.18r., 21.01.19r., 19.02.19r., 21.03.19r.,17.04.19r., 20.05.19r., 18.06.19r., 23.07.19r., 19.08.19r., 23.09.19r. 21.10.19r.

L – Z
29.11.18r., 19.12.18r., 22.01.19r., 20.02.19r., 22.03.19r., 18.04.19r., 21.05.19r., 19.06.19r., 24.07.19r., 20.08.19r., 24.09.19r., 22.10.19r.

 

Wypłata zasiłków dla opiekuna, świadczeń rodzicielskich i funduszu alimentacyjnego 27-go każdego miesiąca. W grudniu 2018 r. w dniu 17-go.

 


Wypłaty ,,500 + ”

od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.

A – K
22.10.18r., 22.11.18r., 20.12.18r., 23.01.19r., 21.02.19r., 19.03.19r., 23.04.19r., 22.05.19r., 21.06.19r., 19.07.19r., 21.08.19r., 18.09.19r.

L – Z
23.10.18r., 23.11.18r., 21.12.18r., 24.01.19r., 22.02.19r., 20.03.19r., 24.04.19r., 23.05.19r., 24.06.19r., 22.07.19r., 22.08.19r., 19.09.19r.,