Informacja o wynikach naboru

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 17/2023 Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie z dnia 14.12.2023 r. informuje, że w wyniku na wolne stanowisko w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie, do zatrudnienia na stanowisku: terapeuty ds. uzależnień

wybrany został Pan Grzegorz Połomski

Uzasadnienie wyboru:
Pan Grzegorz Połomski spełnił wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze.Komisja pozytywnie oceniła kwalifikacje i kompetentność kandydata pozwalające na prawidłowe wykonywanie obowiązków na obsadzanym stanowisku.

Informacja o wyniku naboru-terapeuta

Kierownik
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie
Sylwia Schwarc