Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na realizację warsztatów profilaktycznych z zakresu problematyki FASD dla uczniów klas ponadpodstawowych

Informuję, że w odpowiedzi na ogłoszony nabór w dniu 30.10.2023 roku na przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych wybrana została Pani Beata Balon, zam. Nicponia.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Beata Balon w optymalnym stopniu spełnia wymagania przedstawione w ogłoszeniu o naborze. Kandydatkę cechuje długoletnie doświadczenie w pracy z zakresie położnictwa i pracy wykładowcy. Zdobyta wiedza teoretyczna i praktyczna dają znaczną gwarancję prawidłowego wykonywania powierzonych zadań.