Uwaga osoby korzystające z pomocy żywnościowej !!!

M-GOPS w Gniewie informuje, że WNIOSKI NA ŻYWNOŚĆ
będzie można składać PRAWDOPODOBNIE w miesiącu
GRUDNIU 2019 ROKU
a wydawanie żywności nastąpi w 2020 roku