Dodatek do źródeł ciepła innych niż węgiel

20 września br.  weszła w życie nowa ustawa, która wprowadza dofinansowanie na inne niż węglowe źródła ogrzewania. Wnioski można składać do 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie będą pozostawione bez rozpoznania.

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie, Osiedle Witosa 9.

Wnioski przyjmowane są w godz.:

poniedziałek – wtorek – czwartek  8:00 – 14:00,
środa 8:00 – 17:00,
piątek 8:00 – 13:00.

PRZERWA OD 10:00 do 10:30

Z dodatku mogą skorzystać gospodarstwa domowe, w których głównym źródłem ogrzewania jest: Więcej „Dodatek do źródeł ciepła innych niż węgiel”