Informacja dotycząca wniosków o wypłatę dodatku węglowego składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie, informuje że wnioski o wypłatę dodatku węglowego składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP. zgodnie z art. 2 ust. 14 ustawy o dodatku węglowym (dz. U. z 2022 r. poz. 1692) muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnionym z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego przesłane jako załącznik do dokumentu nie podpisane elektronicznie będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Jednocześnie informujemy, że przy wysyłaniu całości dokumentu również musi być podpis elektroniczny.

Informacja dotycząca stypendiów szkolnych na rok szkolny 2022/2023

Informujmy, że wnioski o stypendia szkolne można pobierać w pokoju nr 8 w poniedziałek-wtorek-czwartek w godz 7.30-15.30 , środa 7.30- 17.00 piątek 7.30-14.00
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie, Oś. Witosa 9
– na stronie internetowej
: www.mgops.gniew.pl zakładka „Pliki do pobrania”

Wnioski należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie, ul. Witosa 9, pokój nr 8. od dnia: 01 września do 15 września, a w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października danego roku szkolnego. W celu złożenia wniosku należy uprzednio umówić się telefonicznie z pracownikiem Ośrodka na dzień i godzinę.

Kryteria, które należy spełnić, aby otrzymać stypendium szkolne:

  • miesięczny dochód na członka rodziny nie może przekroczyć 600,00 zł netto, oraz w rodzinie zaistnieć musi przynajmniej jedna z przesłanek: bezrobocie, niepełnosprawność, wielodzietność, rodzina niepełna, ciężka lub długotrwała choroba, alkoholizm lub narkomania, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo -wychowawczych.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie miasta i gminy Gniew, od klasy I szkoły podstawowej do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. Więcej „Informacja dotycząca stypendiów szkolnych na rok szkolny 2022/2023”

WAŻNA INFORMACJA

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie przyjmuje wnioski o wypłatę dodatku węglowego. W celu złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego, zapraszamy zainteresowane osoby od poniedziałku do piątku w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie przy ul. Witosa 9, 83-140 Gniew.

Wnioski przyjmowane są w godz.:
poniedziałek – wtorek – czwartek  8:00 – 14:00,
środa 8:00 – 17:00,
piątek 8:00 – 13:00. 

PRZERWA OD 10:00 do 10:30

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP, wniosek ten czyli załącznik do dokumentu elektronicznego opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wnioski można składać do 30 listopada br.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko psychoterapeuta w M-GOPS w Gniewie

Informacja o wyniku naboru na stanowisko psychoterapeuta w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie

Informuję, że w odpowiedzi na ogłoszony nabór w dniu 28.07.2022 roku na stanowisko psychoterapeuta wybrana została:

Pani Alicja Grabska zam. Tczew.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Alicja Grabska w optymalnym stopniu spełnia wymagania przedstawione w ogłoszeniu
o naborze. Kandydatkę cechuje długoletnie doświadczenie w pracy z osobami doznającymi przemocy w rodzinie, osobami uzależnionymi od alkoholu i współuzależnionymi. Zdobyta wiedza teoretyczna i praktyczna dają znaczną gwarancję prawidłowego wykonywania powierzonych zadań.

Warsztaty wymiany kulturowej

Dzienny Dom Senior+ w Gniewie zaprasza mieszkańców gminy Gniew i osoby przybyłe z Ukrainy zamieszkujące na terenie gminy Gniew na warsztaty wymiany kulturowej, na których wymienimy się tradycjami kulinarnymi oraz przybliżymy kulturę obydwu krajów w kontekście tradycyjnych wzorów ludowych na warsztatach manualnych przy pomocy różnych technik.
Zapisy pod nr tel. 725606001do 25.08.2022
Warsztaty odbędą się w dniach:  29.08.22., 2.09.2022, 5.09.2022, 6.09.2022 od godz. 10.00 w pomieszczeniach DDS+ w budynku GOSiR  przy ul. Kusocińskiego 10

Dzienny Dom Senior+  запрошує Українців , які живуть у гміні Ґнєв, на майстер-класи культурного обміну, де ми разом готуватимемо українські та польські страви, а також знайомитимемося з моделями обох культур за допомогою різних ручних технік.

Реєстрація за тел.725 606 001

заняття відбуватимуться :

29 серпня 2022 р.,

2, 22 вересня,

5, 22 вересня та 6, 22 вересня з 10.00 у будівлі GOSiR у м. Гнєв за адресою вул. Kusocinskiego 10

Ласкаво просимо!!!

warsztaty są częścią projektu ,, Bez Granic” dofinansowanego w ramach programu ,,Działaj Lokalnie Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundację Pokolenia, ze środków Gminy Gniew