Dodatek do źródeł ciepła innych niż węgiel

20 września br.  weszła w życie nowa ustawa, która wprowadza dofinansowanie na inne niż węglowe źródła ogrzewania. Wnioski można składać do 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie będą pozostawione bez rozpoznania.

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie, Osiedle Witosa 9.

Wnioski przyjmowane są w godz.:

poniedziałek – wtorek – czwartek  8:00 – 14:00,
środa 8:00 – 17:00,
piątek 8:00 – 13:00.

PRZERWA OD 10:00 do 10:30

Z dodatku mogą skorzystać gospodarstwa domowe, w których głównym źródłem ogrzewania jest: Więcej „Dodatek do źródeł ciepła innych niż węgiel”

Ogłoszenie

W związku z Zarządzeniem Nr110/22 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 26 lipca 2022r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy na 2023 rok, zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na konsultacje dotyczące projektu budżetu na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gniew na lata 2022-2023.

Konsultacje odbędą się 12 września 2022r. o godz. 14.00

w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie, Osiedle Witosa 9, pok. nr 9.

UWAGA !!!

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH:

12  i  13 WRZEŚNIA

OD   8:00    DO  14:00