Ogłoszenie

Nawiązując do Zarządzenia Nr 103/17 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Gniew na 2018 rok, zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na konsultacje dotyczące realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Zaproszenie