Protokół z konsultacji społecznych i z organizacjami pozarządowymi

Protokół z konsultacji społecznych i z organizacjami pozarządowymi, dotyczący Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Gniew na lata 2024-2030.

Konsultacje do Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej zostały przeprowadzone w formie kontaktu osobistego oraz zdalnego, poprzez przesłanie uwag, opinii na adres e-mail: zi@mgops.gniew.pl w terminie od 05.02.2024r do 13.02.2024r.

W trakcie trwania konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi, opinie i propozycje od organizacji pozarządowych do Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Gniew na lata 2024-2030.

Na tym konsultację zakończono.