Opaski bezpieczeństwa do monitorowania zdrowia dla Seniorów

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie wypożyczy seniorom opaski bezpieczeństwa do monitorowania zdrowia

Miejsko-Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Gniewie wypożyczy nieodpłatnie, seniorom z terenu gminy Gniew opaski bezpieczeństwa do monitorowania zdrowia.

Opaska bezpieczeństwa monitorująca zdrowie to nowoczesny system zdalnej opieki nad najbliższymi, który połączony jest z całodobową usługą teleopieki na odległość przez centrum monitoringu.

Seniorzy z Miasta i Gminy Gniew mogą wypożyczyć jedną z nich nieodpłatnie.

Mobilna opaska posiada lokalizator GPS, czujnik upadku, sprawdza tętno i ciśnienie, a w razie potrzeby, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia pozwala szybko wezwać pomoc.

Informujemy, że w czasie wypożyczenia opaski senior ponosi miesięczne opłaty abonamentowe związane z całodobową opieką na odległość przez centrum monitoringu.

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców do kontaktu z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gniewie w celu zgłaszania potrzeb w przedmiotowym zakresie.

Kontakt telefoniczny z M-GOPS w Gniewie: 58 535 22 17 lub osobiście M-GOPS w Gniewie pok. nr 1.