Rozeznanie cenowe rynku

Rozeznanie cenowe rynku z dnia 12 grudnia 2022 r. –
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie

W ramach rozeznania cenowego rynku Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia:

„Zakup i dostawa węgla kamiennego eko-groszek” Więcej „Rozeznanie cenowe rynku”

Opaski bezpieczeństwa do monitorowania zdrowia dla Seniorów

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie wypożyczy seniorom opaski bezpieczeństwa do monitorowania zdrowia

Miejsko-Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Gniewie wypożyczy nieodpłatnie, seniorom z terenu gminy Gniew opaski bezpieczeństwa do monitorowania zdrowia.

Opaska bezpieczeństwa monitorująca zdrowie to nowoczesny system zdalnej opieki nad najbliższymi, który połączony jest z całodobową usługą teleopieki na odległość przez centrum monitoringu.

Seniorzy z Miasta i Gminy Gniew mogą wypożyczyć jedną z nich nieodpłatnie.

Mobilna opaska posiada lokalizator GPS, czujnik upadku, sprawdza tętno i ciśnienie, a w razie potrzeby, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia pozwala szybko wezwać pomoc.

Informujemy, że w czasie wypożyczenia opaski senior ponosi miesięczne opłaty abonamentowe związane z całodobową opieką na odległość przez centrum monitoringu.

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców do kontaktu z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gniewie w celu zgłaszania potrzeb w przedmiotowym zakresie.

Kontakt telefoniczny z M-GOPS w Gniewie: 58 535 22 17 lub osobiście M-GOPS w Gniewie pok. nr 1.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO

z dnia 5 grudnia 2022 r.

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie  ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

od starszego referenta do inspektora ds. świadczeń

w Zespole Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

 

szczegóły ogłoszenia można pobrać pod adresem BIP:

https://mgopsgniew.bip.gov.pl/search/joboffers/

Nabór na stanowisko psychoterapeuty

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie

ogłasza nabór na stanowisko: psychoterapeuty
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie

praca na podstawie umowy cywilnoprawnej

na okres od stycznia do czerwca 2023r. (55 godzin)

 

szczegóły ogłoszenia można pobrać pod adresem BIP:

https://mgopsgniew.bip.gov.pl/search/joboffers/