INFORMACJA

W związku z możliwością że pewna liczba uprawnionych osób nie złożyła do tej pory wniosków na świadczenie wychowawcze (500+)  informujemy, by móc uzyskać prawo do świadczenia na nowych zasadach, rodzic dziecka, na które nie pobiera tego świadczenia, powinien złożyć wniosek do końca września 2019r. Gwarantuje to, iż świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca br.

Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września br., świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Wnioski można składać w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie lub poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS.

 

Stanisław Lamkiewicz
kierownik M-GOPS w Gniewie