Wezwanie do złożenia oferty dodatkowej

Wezwanie do złożenia oferty dodatkowej

dotyczy zapytania ofertowego: „Zakup i dostawa węgla kamiennego eko-groszek” dla potrzeb

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie

Oferta dodatkowa